תואר שלישי באנתרופולוגיה

מהלך הלימודים

שלב א: כתיבת הצעת מחקר

בשלב א' נכתבת הצעת מחקר מפורטת בהנחיית המנחה ותוך כדי עבודה תומכת במסגרת סדנת הדוקטורט. יש להגיש את הצעת המחקר בתוך שנה מיום תחילת לימודי הדוקטורט.

עם הגשת ההצעה, היא עוברת לשיפוט חיצוני בהתאם להנחיות הרשות ללימודים מתקדמים. לאחר אישור הצעת המחקר עוברים הדוקטורנטים למסלול ב - כתיבת הדוקטורט.


אתיקה

עם הגשת הצעת המחקר לשיפוט על התלמיד/ה לקרוא ולחתום על מסמך אתיקה שיופקד במזכירות החוג.

שלב ב: עבודת הדוקטורט

בשלב ב' מתבצע המחקר ונכתבת עבודת הדוקטורט. משך הזמן לעבודה נקבע בידי הרשות ללימודים מתקדמים בעת אישור הצעת המחקר, ולרוב עומד על ארבע שנים.

עם סיום כתיבת הדוקטורט ולאחר אישור המנחה, העבודה עוברת לשיפוט בהתאם להנחיות הרשות ללימודים מתקדמים. בהתחשב בהערכה של השופטים החיצוניים והמנחה, ועדת הדוקטורט מעבירה את המלצותיה על קבלת הדוקטורט.

ועדת הדוקטורט מתפקדת כוועדה המלווה לכל משתתף בתוכנית וניתן לפנות אליה בכל בעיה. כמו כן ניתן להתייעץ עם כל חברות הסגל האחרות לשיחות אישיות על שאלות מחקר הנושקות לתחומן. יש להדגיש כי המנחים הם האחראים הבלעדיים על הנחיית עבודת הדוקטורט.

חובות השתתפות

התוכנית כוללת חובת השתתפות בשתי מסגרות קבועות הנפגשות לסירוגין מדי שבועיים:

  1. סדנת דוקטורט - מפגש של כל תלמידי הדוקטורט העוסק בהיבטים שונים של עבודת המחקר ומעניק תמיכה וליווי לתלמידים. במפגשים מוצגות עבודות המחקר של המשתתפים ונערך דיון עומק בתהליכי העבודה.
  2. קורס קריאת טקסטים - קורס תאורטי מתקדם שבו ייבחנו טקסטים מכוננים שונים באנתרופולוגיה ובמדעי החברה, במטרה לפתח נקודת מבט תאורטית רוחבית שתסייע בפיתוח עבודת הדוקטורט.
  3. הפורום האנתרופולוגי - מפגש של קהילת האנתרופולוגים באוניברסיטה ואורחים נוספים שבו נדונות סוגות עכשוויות באנתרופולוגיה.

במידת הצורך המנחה והמונחה יחליטו על השתתפות בקורסים נוספים המועילים לנושא המחקר.