תואר ראשון

החל משנת הלימודים תשע"ה החוגים לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת חיפה הופרדו, והחוג החדש לאנתרופולוגיה מעניק תארים מתקדמים בלבד. בשל כך, למעשה אין כיום באוניברסיטת חיפה תואר ראשון באנתרופולוגיה.

עם זאת, תלמידי ותלמידות ב"א מכל החוגים באוניברסיטה יכולים ללמוד קורסים אנתרופולוגיים במסגרת מקבץ אנתרופולוגיה הניתן בחוג ללימודים רב-תחומיים. רבים מהקורסים ניתנים גם במסגרת דרך הרוח.

תלמידי תואר ראשון המעוניינים בהמשך להירשם לתואר שני באנתרופולוגיה, יכולים לקחת במהלך לימודיהם את שלושת קורסי ההשלמה האנתרופולוגיים הדרושים לקבלה לתואר שני:

  • מבוא לאנתרופולוגיה (מתוקשב) - ניתן במסגרת דרך הרוח בסמסטר א' בכל שנה. לעיתים ניתן גם בסמסטר ב' וקיץ.
  • תרבות מדע ומאגיה (מתוקשב) - ניתן במסגרת דרך הרוח בסמסטר א' בכל שנה. לעיתים ניתן גם בסמסטר ב' וקיץ.
  • סמינר אנתרופולוגי (רמה 3) - בסמסטר א' ו-ב' בכל שנה יש כמה אפשרויות לבחירה. לעיתים ניתן גם בקיץ. פרטים בלשונית הקורסים.

לבירור הפרטים המלאים ובכל שאלה נוספת ניתן לפנות למרכזת החוג לאנתרופולוגיה, גב' אורלי יעקובי:

טלפון: 04-8249649 | דוא"ל: maltman@staff.haifa.ac.il