דוקטורט

תנאים והליך קבלה

התוכנית לדוקטורט של החוג לאנתרופולוגיה מציעה מסגרת לימוד פלורליסטית ופתוחה, המקדמת מגוון נושאי מחקר אישיים ואזורי מחקר מגוונים, הנתמכת על ידי כל חברות הסגל ומשתתפי/ות התוכנית.

דרישת הסף לקבלה לתוכנית הדוקטורט היא תואר מ"א עם תזה מחקרית שציונה לא פחות מ-90, עם ציון ממוצע בתואר של לפחות 85.

עדיפות ניתנת לבעלי תואר מ"א באנתרופולוגיה או בסוציולוגיה מאוניברסיטה מוכרת בישראל או בחו"ל. במקרים אחרים תישקל אפשרות של קבלה לתוכנית מותנית בחובת השלמות (ראו פרטים למטה).

טרם הגשת מועמדות יש ליצור קשר ישיר עם חברת סגל לתיאום הנחיה בעבודת הדוקטורט. המנחה המיועדת תנחה את המועמד/ת בכתיבת הצהרת הכוונות ותגיש אותו לוועדת הדוקטורט.

מסמך הצהרת כוונות (כ-3-4 דפים ברווח כפול) כולל את הרכיבים הבאים:

 • נושא המחקר הרצוי
 • עיגון הנושא בספרות הקיימת
 • שיטת המחקר
 • רציונל המחקר (המדעי והאישי) והתאמתו של המועמד/ת לבצע מחקר זה.

לאחר הכנת הצהרת הכוונות, המועמד/ת יגישו ליו"ר ועדת הדוקטורט את המסמכים הבאים:

 1. הצהרת הכוונות
 2. קורות חיים באנגלית ובעברית
 3. גיליונים ציונים מלימודים קודמים
 4. שני מכתבי המלצה מאנשי סגל אקדמי המכירים אישית את המועמד, שאחד/ת מהם מנחה/ת עבודת המ"א.

ועדת הדוקטורט תיפגש עם המועמד/ת, תדון בתיק ותעביר המלצותיה לרשות ללימודים מתקדמים.

מועמדים שיתקבלו ללימודי תואר שלישי יוכלו להתחיל את לימודיהם בתחילת סמסטר החורף או בתחילת סמסטר האביב.

מהלך הלימודים

שלב א: כתיבת הצעת מחקר

בשלב א' נכתבת הצעת מחקר מפורטת בהנחיית המנחה ותוך כדי עבודה תומכת במסגרת סדנת הדוקטורט. יש להגיש את הצעת המחקר בתוך שנה מיום תחילת לימודי הדוקטורט.

עם הגשת ההצעה, היא עוברת לשיפוט חיצוני בהתאם להנחיות הרשות ללימודים מתקדמים. לאחר אישור הצעת המחקר עוברים הדוקטורנטים למסלול ב - כתיבת הדוקטורט.


שלב ב: עבודת הדוקטורט

בשלב ב' מתבצע המחקר ונכתבת עבודת הדוקטורט. משך הזמן לעבודה נקבע בידי הרשות ללימודים מתקדמים בעת אישור הצעת המחקר, ולרוב עומד על ארבע שנים.

עם סיום כתיבת הדוקטורט ולאחר אישור המנחה, העבודה עוברת לשיפוט בהתאם להנחיות הרשות ללימודים מתקדמים. בהתחשב בהערכה של השופטים החיצוניים והמנחה, ועדת הדוקטורט מעבירה את המלצותיה על קבלת הדוקטורט.

ועדת הדוקטורט מתפקדת כוועדה המלווה לכל משתתף בתוכנית וניתן לפנות אליה בכל בעיה. כמו כן ניתן להתייעץ עם כל חברות הסגל האחרות לשיחות אישיות על שאלות מחקר הנושקות לתחומן. יש להדגיש כי המנחים הם האחראים הבלעדיים על הנחיית עבודת הדוקטורט.

אתיקה

עם הגשת הצעת המחקר לשיפוט על התלמיד/ה לקרוא ולחתום על מסמך אתיקה שיופקד במזכירות החוג.

חובות השתתפות

התוכנית כוללת חובת השתתפות בשתי מסגרות קבועות הנפגשות לסירוגין מדי שבועיים:

 1. סדנת דוקטורט - מפגש של כל תלמידי הדוקטורט העוסק בהיבטים שונים של עבודת המחקר ומעניק תמיכה וליווי לתלמידים. במפגשים מוצגות עבודות המחקר של המשתתפים ונערך דיון עומק בתהליכי העבודה.
 2. קורס קריאת טקסטים - קורס תאורטי מתקדם שבו ייבחנו טקסטים מכוננים שונים באנתרופולוגיה ובמדעי החברה, במטרה לפתח נקודת מבט תאורטית רוחבית שתסייע בפיתוח עבודת הדוקטורט.
 3. הפורום האנתרופולוגי - מפגש של קהילת האנתרופולוגים באוניברסיטה ואורחים נוספים שבו נדונות סוגות עכשוויות באנתרופולוגיה.

במידת הצורך המנחה והמונחה יחליטו על השתתפות בקורסים נוספים המועילים לנושא המחקר.