אנתרופולוגיה תרבותית כללית

על התכנית

אנתרופולוגיה היא דרך ייחודית להתבוננות בעולם, שמאפשרת לראות את המציאות החברתית מנקודת מבט רב-תרבותית ומורכבת. האנתרופולוגיה חוקרת תפיסות עולם, שיח חברתי וחוויות אנושיות דרך התבוננות בתופעות חברתיות מגוונות, בהן תרבות פופולרית ומדיה, רפואה והולדה, נשים בשוק העבודה, זכויות אדם והתערבות הומניטרית, החיים בעיר, זיכרון קולקטיבי ועוד.

התכנית באנתרופולוגיה תרבותית היא תכנית דינמית המעניקה הכשרה עיונית רב-תחומית לצד התנסות בשיטות מחקר איכותניות כמו תצפית, ריאיון וניתוח טקסטים במדיה החברתית. שילוב ייחודי זה פותח לתלמידים פתח למסע אינטלקטואלי בעקבות המקוריות והביקורתיות של מחקר אקדמי חדשני. סגל התכנית כולל חוקרים/ות עם ניסיון רב במחקר אנתרופולוגי באזורים גיאוגרפיים שונים – בהם יפן, קמבודיה, קנדה, הודו וישראל.

סטודנטים שיבחרו במסלול מחקרי עם תזה יוכלו להתמחות במחקר אנתרופולוגי עצמאי ויקבלו ליווי צמוד בכל שלבי המחקר.

הלימודים לתואר שני באנתרופולוגיה מרוכזים ברובם בימי חמישי, ונמשכים בין שנתיים לשלוש שנים בהתאם למסלול. ניתן ללמוד את התכנית במסלול מבחן גמר (שנתיים) או במסלול תזה (שלוש שנים).

מסלולי לימוד

מסלול א: מסלול תזה

במסלול זה יש להשלים 28 שש"ס וכן לכתוב עבודת תזה מחקרית.

50% מהציון הסופי הוא שקלול ממוצע הקורסים ו-50% הוא ציון התזה.

קורסי חובה למסלול זה:

  • שיטות מחקר אתנוגרפיות ואיכותניות – 4 שש"ס
  • סדנת כתיבה אתנוגרפית – 0 שש"ס
  • תיאוריות אנתרופולוגיות – 4 שש"ס
  • תרגום תרבותי – 4 שש"ס

כמו כן יש לקחת ארבעה קורסי בחירה מכל הקורסים המוצעים בחוג.

התואר נמשך לרוב כשלוש שנים, אך ניתן לסיימו גם בשנתיים בהתאם למהירות כתיבת התזה.


מסלול ב: מסלול ללא תזה

במסלול זה יש להשלים 36 שש"ס וכן לעבור מבחן גמר.

70% מהציון הסופי הוא שקלול ממוצע הקורסים ו-30% הוא ציון המבחן.

קורסי חובה למסלול זה:

  • שיטות מחקר אתנוגרפיות ואיכותניות – 4 שש"ס
  • תיאוריות אנתרופולוגיות – 4 שש"ס
  • סדנת כתיבה אתנוגרפית – 0 שש"ס
  • תרגום תרבותי – 4 שש"ס

כמו כן יש לקחת שישה קורסי בחירה מכל הקורסים המוצעים בחוג.

התואר נמשך שנתיים.

מעבר ממסלול מבחן גמר למסלול תזה

הקבלה ללימודי התואר מתחילה תמיד ממסלול ב (ללא תזה). בסוף השנה הראשונה ללימודים ניתן לעבור למסלול א (עם תזה).

לצורך כך יש להגיש בכתב הצהרת כוונות עד סוף סמסטר א' של השנה השנייה ללימודים.

הבקשה תוגש ליועצת המ"א ותוצלב עם גיליון הציונים והתרשמות ועדת מ"א.

הודעת קבלה למסלול עם תזה תתקבל עד תחילת סמסטר ב של השנה השנייה ללימודים.