תכנית התמחות באנתרופולוגיה רפואית ופסיכולוגית

על התכנית

תכנית חדשה ויחידה במינה בישראל המפנה מבט אנתרופולוגי ושיטות מחקר אתנוגרפיות לפיענוח סוגיות של בריאות וחולי בעולם רב-תרבותי והיפר-טכנולוגי. הסטודנטים ילמדו לנתח מגוון מערכות רווחה, רפואה, בריאות ובריאות הנפש, ולבחון סוגיות של הנגשה וכשירות תרבותית בתוכן.

התכנית מעניקה כלים להתמודדות עם בעיות אוניברסליות של מערכות בריאות בארץ ובעולם, ומדגישה לימוד דרך התנסות ורכישת כלים רגישי-תרבות לעבודה עם מטופלים מאוכלוסיות מגוונות. סגל התכנית כולל חוקרות בעלות ניסיון בינלאומי במחקר אנתרופולוגי של מערכות רפואה, טיפול ופסיכולוגיה.

התכנית מיועדת לאנשי מקצוע בתחומי הבריאות והרווחה המעוניינים להטמיע גישה רגישת-תרבות במקומות עבודתם, וכן לבוגרי מדעי הרוח והחברה המתעניינים במבט בין-תרבותי על בריאות, חולי, רווחה, ומיטביות (wellness).

התכנית מעניקה

 • הבנה איך להטמיע גישה רגישת-תרבות במוסדות בריאות ורווחה
 • ארגז כלים להובלת פרויקטים לשיפור הנגשה תרבותית
 • פרקטיקום להתנסות במחקר שטח בפרויקט בריאות או רווחה
 • קורס סיורים במוסדות בריאות שונים בקהילה ובחינתם מנקודת מבט רב-תרבותית

בסיום התכנית יקבלו הבוגרים והבוגרות תואר שני באנתרופולוגיה, עם ספח התמחות באנתרופולוגיה רפואית ופסיכולוגית.

מבנה התכנית

התכנית הרגילה תינתן במתכונת של מסלול ב' (ללא תזה). במשך שלושה סמסטרים בשנת לימודים אחת (סמסטר א', ב' וקיץ).

סטודנטים המעוניינים במסלול עם תזה, יוכלו לבחור בו במסגרת התכנית באורך הרגיל של תואר שני עם תזה – ארבעה עד שישה סמסטרים (בין שנתיים לשלוש), כולל כתיבת התזה עצמה.

מסלול א' (תזה)

יש להשלים 32 שעות סמסטריאליות

שמונה קורסי חובה (4 שש"ס כל אחד, אלא אם מצוין אחרת)

 • שיטות מחקר איכותניות ואתנוגרפיות
 • אנתרופולוגיה של הרפואה
 • תיאוריות אנתרופולוגיות
 • תרגום תרבותי
 • כתיבה אקדמית
 • אנתרופולוגיה פסיכולוגית (מקוון)
 • בריאות בקהילה - 2 שש"ס
 • פרקטיקום – חממת התנסות - 6 שש"ס

תזה

מסלול ב' (מבחן גמר)

יש להשלים 36 שעות סמסטריאליות

שבעה קורסי חובה (4 שש"ס כל אחד, אלא אם מצוין אחרת)

 • שיטות מחקר איכותניות ואתנוגרפיות
 • אנתרופולוגיה של הרפואה
 • תרגום תרבותי
 • כתיבה אקדמית
 • אנתרופולוגיה פסיכולוגית (מקוון)
 • בריאות בקהילה - 2 שש"ס
 • פרקטיקום – חממת התנסות (שנתי) - 6 שש"ס

שני קורסי בחירה (4 שש"ס כל אחד)

בחינת גמר

מעבר ממסלול מבחן גמר למסלול תזה

הקבלה ללימודי התואר מתחילה תמיד ממסלול ב (ללא תזה). בסוף השנה הראשונה ללימודים ניתן לעבור למסלול א (עם תזה).

לצורך כך על התלמיד להגיש בכתב הצהרת כוונות בתחילת סמסטר א של השנה השנייה.

הבקשה תוגש ליועצת המ"א ותוצלב עם גיליון הציונים והתרשמות ועדת מ"א.

הודעה לתלמיד על קבלתו למסלול א תצא עד תחילת סמסטר ב של השנה השנייה.