תהליך קבלה

קבלה להשלמות לקראת תואר שני

תכנית ההשלמות מיועדת לבוגרי תואר ראשון ושני ללא רקע באנתרופולוגיה, המעוניינים ללמוד תואר שני באנתרופולוגיה. התכנית כוללת שלושה קורסים, מהם שניים מתוקשבים, וניתן להשלימה בסמסטר אחד ולהתחיל בלימודי התואר השני בסמסטר הבא.

הליך רישום וקבלה

1. רישום לתכנית השלמות לתואר שני בפורטל ההרשמה של אוניברסיטת חיפה. יש למלא את הפרטים הבאים: תואר: השלמות, תחום: אנתרופולוגיה, תכנית לימודים: השלמות באנתרופולוגיה.

2. שליחת גליונות ציונים מלימודים קודמים למייל: maltman@staff.haifa.ac.il

3. מועמדות ומועמדים מתאימים יזומנו ליום מיונים.

3. תשובות ליום המיונים יימסרו עד שלושה שבועות לאחר מכן.

4. לאחר סיום תכנית ההשלמות בהצלחה, ניתן יהיה להירשם לתואר שני בסמסטר העוקב.

קבלה לתואר שני

הליך רישום וקבלה

1. בחירת תכנית התואר השני המועדפת: אנתרופולוגיה תרבותית כללית או אנתרופולוגיה רפואית ופסיכולוגית.

2. רישום לתכנית תואר שני בפורטל ההרשמה של אוניברסיטת חיפה. יש למלא את הפרטים הבאים: תואר: שני, תחום: אנתרופולוגיה, תכנית לימודים: התכנית המבוקשת. שימו לב כי הרישום מתחיל באופן קבוע מתכנית ללא תזה, המעבר לתכנית עם תזה מתבצע רק בשנה השנייה ללימודים לאחר הליך קבלה.

3. שליחת גליונות ציונים מלימודים קודמים למייל: maltman@staff.haifa.ac.il

4. מועמדות ומועמדים מתאימים יזומנו ליום מיונים.

5. תשובות ליום המיונים יימסרו עד שלושה שבועות לאחר מכן.

קבלה למחקר מקדים (השלמות לדוקטורט)

תכנית מחקר מקדים מיועדת לתלמידים המעוניינים בדוקטורט באנתרופולוגיה אך מגיעים מתחום אחר בתואר השני שלהם, או שמגיעים מתואר שני ללא תזה. התכנית כוללת השלמות של קורסי בסיס באנתרופולוגיה וקורסים נוספים שיקבע המנחה. להלן פירוט על התכנית.

הליך רישום וקבלה

1. מציאת מנחה מקרב סגל החוג להנחיית המועמד למחקר מקדים, ואחריו להנחיה בדוקטורט. רצוי לעיין במחקרים של סגל החוג טרם הפנייה.

2. המנחה מגישה את המועמד/ת לתכנית מחקר מקדים וקובעת את התכנית המתאימה עבורו.

3. רישום לתכנית מחקר מקדים בפורטל ההרשמה של אוניברסיטת חיפה. יש למלא את הפרטים הבאים: תואר: מחקר מקדים, תחום: סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, תכנית לימודים: מחקר מקדים בסוציולוגיה.

4. שליחת גליונות ציונים מלימודים קודמים למייל: maltman@staff.haifa.ac.il

5. יש להשלים את התכנית כדי להירשם ללימודי דוקטורט.

קבלה לדוקטורט

להלן פירוט על התכנית.

הליך רישום וקבלה

1. מציאת מנחה מקרב סגל החוג שתסכים להנחות את המועמד לדוקטורט. רצוי לעיין במחקרים של חברות הסגל טרם הפנייה.

2. הכנת מסמך הצהרת כוונות לתיאור המחקר המוצע.

3. ועדת דוקטורט תדון במועמדות ותמסור תשובתה למועמד/ת.

4. עם אישור הקבלה למסלול, יש להירשם לתכנית דוקטורט בפורטל ההרשמה של אוניברסיטת חיפה.