מחקר מקדים

השלמות לקראת דוקטורט: מחקר מקדים

מחקר מקדים הוא מסגרת השלמות לקראת דוקטורט המיועדת לבעלי תואר שני בתחומים אחרים, או לבעלי תואר שני באנתרופולוגיה ללא תזה. מטרת הלימודים היא להשלים את הרקע הנדרש עבור לימודי דוקטורט (כולל כתיבת עבודת תזה), ובסיום המסלול ניתן יהיה לעבור את הליך הקבלה הרגיל ללימודי דוקטורט בחוג.

החוג מאפשר קבלה ללימודי מחקר מקדים המוגבלים לשנתיים לכל היותר.

תוכן הלימודים של תלמידי מחקר מקדים ייקבע בהתאם לרקע של המועמד/ת וצורכי המחקר הצפויים.

לקבלה למסלול מחקר מקדים, ראשית יש לתאם אישור הנחיה עם מנחה מטעם החוג, שתנחה את המועמד/ת גם במחקר המקדים (בפרט בכתיבת התזה) וגם בדוקטורט. המנחה המיועדת תקבע גם את תכנית המחקר המקדים הנדרשת. לאחר אישור הקבלה, על הסטודנט/ית לסיים את התכנית בפרק הזמן הנדרש.

עם תום לימודי המחקר המקדים ניתן להגיש מועמדות ללימודי דוקטורט, שתידון לפי תנאי הקבלה הרגילים של התכנית. קבלה ללימודי מחקר מקדים אינה מהווה קבלה אוטומטית ללימודי דוקטורט.

מידע נוסף באתר הרשות ללימודים מתקדמים.