השלמות לתואר שני

קורסי השלמה

מועמדים בעלי תואר ראשון ומעלה בתחומים שאינם סוציולוגיה/אנתרופולוגיה יידרשו לסיים שלושה קורסי השלמה באנתרופולוגיה בטרם יוכלו להתקבל ללימודי תואר שני. קורסי ההשלמה הם:

  • מבוא לאנתרופולוגיה (מתוקשב)
  • תרבות, מדע ומאגיה: פרספקטיבות אנתרופולוגיות (מתוקשב)
  • סמינריון לבחירה ברמה 3 (מהבחירה שיש באותו סמסטר), ראו רשימת קורסים.

ניתן לקחת את שלושת הקורסים בסמסטר אחד ולהתחיל את התואר השני בסמסטר הבא, בתנאי שהושלמו כל קורסי ההשלמה (כולל ציונים) עד תום מועד ההרשמה לאותו סמסטר.

מעבר מסטטוס השלמות לסטטוס מ"א

המעבר מלימודי השלמות לתואר שני איננו אוטומטי. הקבלה למ"א תותנה בעמידה במכלול התנאים הבאים:

  1. ציון 85 לפחות בממוצע קורסי ההשלמה.
  2. עמידה בתנאי הקבלה של תואר שני (ראו פירוט).