הפורום האנתרופולוגי

סמסטר ב' תשע"ט

שעות 14:15 - 15:45, חדר 7004, בניין רבין


7.3.19 ד"ר טל ניצן: Presenting the Present(e): Guatemalan Feminists' Anti Violence Performances

28.3.19 פרופ' תמר אלאור וד"ר אסף נתיב: סילוק, השבה ומה שביניהם: אתר האשפה המנדטורי במקווה ישראל

2.5.19 ד"ר עינת ליבל-הס: המדלגים: סיפורם של הנעים בין קהילות רפורמיות ואחרות במרחב התל אביבי

23.5.19 מפגש כפול מיוחד עם אורחי האגודה האנתרופולוגית

Dr. Daniel M. Knight

Crisis State of Mind: Vernaculars of Permanence in the Timespace of Greek Austerity

Dr. Stavroula Pipyrou

Displaced Children, Silence and the Violence of Humanitarianism in Cold War Italy

30.5.19 ד"ר יונתן גז: ניעות דתית במזרח אפריקה: שדה ותיאוריה