קורסים תשפ"א

תואר שני בחוג לאנתרופולוגיה

סמסטר א'

קורסי חובה לכל תלמידי החוג

שיטות מחקר איכותניות ואתנוגרפיות

מרצה: ד"ר נדים כרכבי

מועד: יום חמישי 13:45-10:15

רמה: 4

שש"ס: 4

פירוט: הקורס, שיינתן במבנה של סמינר, יוקדש לדיון משותף בסוגיות הפרקטיות, המתודולוגיות, האתיות והתיאורטיות העולות מן העשיה האנתרופולוגית על כל שלביה, וזאת מתוך ליווי הפרויקטים האישיים של כל משתתפת ומשתתף, ונתינת הדעת עליהם במהלך הדיונים. הסמינר מאורגן לאורכם של שני צירים. הציר הראשון, הכרונולוגי לכאורה, עוסק בפרקטיקה האנתרופולוגית: למן הגיית הרעיון למחקר דרך שלבי העיצוב הראשוניים של המחקר, ערכי "עבודת השדה" ואיסוף הנתונים, ניתוח החומר שנאסף, והכנה לכתיבת האתנוגרפיה. הציר השני עוסק בסוגיות אפיסטמולוגיות ואתיות הנוגעות למשמעותן של ההכרעות השונות שאנתרופולוגיות/ים מבצעים במהלך כל אחד מן השלבים לעיל. הסמינר ינוע בין שני הצירים הללו השלובים זה בזה בממלכת המחקר האתנוגרפי.

--

תרגום תרבותי

מרצה: ד"ר קרול קדרון

מועד: יום חמישי, 19:45-16:15

רמה: 4

שש"ס: 4

פירוט: האנתרופולוגיה התלבטה מראשית דרכה לגבי המושגים, הפרקטיקות והאתיקה של תרגום תרבותי. בניגוד לאתגרי התרגום הלשוני, שבו חופשיים המתרגמים להתאים את משמעויות המילים והמושגים בשפה הזרה להקשר שיהיה מובן לקהל המקומי – לעיתים תוך אובדן המשמעות המקורית וניתוק הטקסט מהקשרו בשפת המקור – האנתרופולוגיה לקחה על עצמה את המשימה הקשה לתרגום את האחרוּת לא רק למושגיו של האתנוגרף, אלא גם לנסות ולשמר את החוויה הייחודית של האחר. ועם זאת, כפי שחוקרים ביקורתיים הראו במשך עשורים, כל ניסיון לפרש ולתרגם את האחר – ואת עצמנו לאחרים – מסתכן במשבר הייצוג. בניסיון להמיר משמעויות בין העצמיים התרבותיים השונים מטמיע התרגום יחסי כוח א-סימטריים, מסתכן בתפיסה "אקזוטית" של האחר, וכופה תפיסת עולם דומיננטית הנתפסת אוניברסלית לכאורה. הקורס יסקור באופן ביקורתי את הניסיונות האתנוגרפיים לתרגום תרבותי, יבחן את השיטות המצליחות יותר להמרת משמעות בין תרבויות, יתחקה אחר תרגומים שגויים, וידון בדילמות אתיות. כמו כן יידונו ההגדרות המשתנות לתרבות, אחרוּת וגבולות התרגום, במטרה לבחון כיצד התפתחה תפיסתה של האתנוגרפיה את העצמי, האחר, והמפגשים המשמעותיים ביניהם.


קורסי חובה לתלמידי תכנית ההתמחות באנתרופולוגיה רפואית ופסיכולוגית

פרקטיקום באנתרופולוגיה רפואית ופסיכולוגית א'

מרצה: ד"ר חדוה אייל

מועד: יום שלישי, 14:45-12:15

רמה: 4

שש"ס: 3

פירוט: הפרקטיקום היא מסגרת התנסות מעשית בעריכת מחקרים אתנוגרפיים בזירות מוסדיות המעניקות שירותי בריאות. מטרתו ללמד מתוך השתלבות במחקר בשדה כיצד ניתן להתבונן במבט אנתרופולוגי על רפואת הגוף והנפש, כיצד ניתן לחקור ולנתח מרחבים טיפוליים בשיטות מחקר אתנוגרפיות ומהי התרומה הסגולית של התובנות העולות ממחקרי שדה אתנוגרפיים בזירות בריאות? בכל שנה יוצעו למשתתפי/ות הפרקטיקום מספר פרויקטים מחקריים שבהם יוכלו להשתלב אחרי תהליך של הכנה מעשית והערכה משותפת של התאמת כישורי הסטודנט/ית לשדות המחקר המוצעים. ההשתלבות בשדה מחקר מותנית באישור מרצת הקורס וראשת התוכנית ובאישור האחראיות בזירת המחקר. חלקו הראשון של הפרקטיקום יתנהל כסדנא משותפת שבה יתרגלו המשתתפים/ות העלאת שאלות מחקר על שדות מחקר מתוך מסורות חשיבה שהתפתחו באנתרופולוגיה, עריכת סימולציות של כניסה לזירות שירותי בריאות, ראיונות עומק, ותצפיות. לכל אורכו של הפרקטיקום הסטודנטיות יתרגלו כתיבת יומן שדה, תיעוד תצפיות וראיונות, ניתוח וכתיבת דוחות מחקר. לקראת סוף סמסטר א יצוותו התלמיד/ות לשדות מחקר ויתחייבו לערוך בהם עבודת שדה בהיקף של ארבע שעות שבועיות. המפגשים בכיתה ילוו את עבודת השדה ויתנהלו כמעגלי חשיבה ודיון משותפים על סוגיות העולות בשדה. כמו כן יוקדשו המפגשים בכיתה לעיבוד וניתוח חומרי השדה. האתרים לפרקטיקום יכללו בתי חולים, מרפאות ציבוריות קהילתיות, ליווי פרויקטים של בריאות בקהילה, ואפשרות להצעת פרויקטים נוספים ביוזמת הסטודנט/ית.

--

אנתרופולוגיה של הרפואה*

מרצה: ד"ר ציפי עברי

מועד: יום שלישי 11:45-08:30

רמה: 3

שש"ס: 4

תנאי: ההרשמה פתוחה למי שהשלים קורס מבוא לאנתרופולוגיה או לתלמידי תואר שני בלבד

תקציר: האנתרופולוגיה של הרפואה היא תחום דעת שהתפתח בתחילת המאה העשרים ובחן בריאות חולי וריפוי בחברות "מסורתיות". במחצית השנייה של המאה העשרים עם "חזרת האנתרופולוגיה הביתה" הופנה המבט המחקרי אל הרפואה המודרנית, תוך יצירת דיאלוג פורה עם אנתרופולוגים/יות החוקרות עשיית מדע וטכנולוגיה. מטרת הסמינר היא להציג את הגישות התיאורטיות המרכזיות באנתרופולוגיה של הרפואה ובאנתרופולוגיה של מדע וטכנולוגיה ולבחון את המושגים האנליטיים המרכזיים תוך ניתוח סוגיות עכשוויות של בריאות וחולי בהקשרים חברתיים ותרבותיים מגוונים, כפי שהן מופיעות בתוך המפגשים בין תרבות , דת ופוליטיקה.

*פתוח גם כקורס בחירה לכלל תלמידי החוג.


קורסי בחירה לכל תלמידי החוג

תרבות פופולרית בעולם הערבי

מרצה: ד"ר נדים כרכבי

מועד: יום שלישי 19:45-16:15

רמה: 3

שש"ס: 4

תקציר: תרבות פופולרית משחקת תפקיד חשוב בהתעצבות תהליכים חברתיים ופוליטיים, במיוחד עם השימוש הגדל במדיה חברתית וערוצי תקשורת דיגיטאליים המשמשים במה לביטוי אישי וזירה למאבקי כוח, מחאה ודיכוי. לאורך המאה ה-20 העולם הערבי עבר תמורות חשובות שהתבטאו בדה-קולוניזציה, הופעת זהויות לאומיות וליברליזציה כלכלית שהשתקפו בתרבות הפופולרית. בשנים האחרונות, סוגיות אלה עולות במקביל לחוסר היציבות הפוליטית ומלוות בדיאלוג פנימי על אופייה והתחדשותה של התרבות הערבית. במסגרת הקורס נבחן את מקומה של התרבות הפופולרית בעולם הערבי דרך סוגיות הקשורות לאתניות ולאומיות; אותנטיות, ניכוס ואוקולטורציה; אסלאם ואדיקות דתית; נשים ומגדר; להט"ב ומיניות; אינטרנט - (אי)מוביליות ומציאות מדומה; תרבות פופולרית פלסטינית; תרבות נגד; הפזורה הערבית והאיסלאמית; הצגת התרבות הערבית המערב; הפוליטיקה של מרחבי היומיום. נתמודד עם סוגיות אלה על ידי קריאת טקסטים תיאורטיים רלוונטיים ובעזרת ניתוח דוגמאות של ביטויים אומנותיים, חברתיים ופוליטיים.

--

מגדר בראי תרבותי

מרצה: פרופ' עמליה סער

מועד: יום רביעי 15:45-12:15

רמה: 3

שש"ס: 4

תנאי: ההרשמה לתלמידים מחוץ לחוג לאנתרופולוגיה מותנית באישור המרצה

תקציר: מגדר הוא ההבנייה התרבותית של המין וסכימה מארגנת של הבדל וכוח חברתי. בקורס נתוודע למושגים של מגדר מתרבויות שונות בעולם ונערוך דיונים בשאלות רלוונטיות, כגון: כיצד מתעצבות נשיות, גבריות, ומה שביניהן? כיצד מחבר המגדר בין זהות אישית לזהות קולקטיבית? וכיצד משמש הגוף זירה של מפגש בין טבע ותרבות?

--

אנתרופולוגיה של ההולדה

מרצה: ד"ר ציפי עברי

מועד: יום רביעי 19:45-16:15

רמה: 3

שש"ס: 4

פירוט: קורס זה בוחן תרבויות הולדה מקומיות בתוך ההקשרים החברתיים-מדיניים והדתיים שלהן, ובמסגרת השיח והפרקטיקות של רפואת פריון. דגש מיוחד יושם על בחינת ההיקף הרחב של טכנולוגיות מסייעות פריון, המעוררות דיונים ציבוריים סוערים מסביב לעולם, ועל השפעת הדיונים הציבוריים הללו על האופן שבו אנשים חווים ותופשים את מאמצי הפריון שלהם ואת בריאות מערכות הרבייה שלהם. נעסוק בנושאים שנוגעים לאמצעי מניעה, תכנון ילודה וסוגיית ההפלות. נבחן טכנולוגיות מסייעות-פריון כגון טיפולי IVF, ICSI , פונדקאות ועוד. כמו כן ניגע בטכנולוגיות לאבחון טרום-לידתי כמו אולטרא-סאונד גניקולוגי, אנליזה של חלבון עוברי בדם האם ובדיקת מי שפיר. לבסוף, נעסוק בדיונים המקצועיים והציבוריים לגבי דרכי לידה שונות. לאורך הקורס הדיונים ילוו בדוגמאות מסביבות סוציו-תרבותיות מגוונות כגון יפן, ישראל, וייטנאם, מערב אירופה וצפון ודרום אמריקה.

סמסטר ב'

קורסי חובה לכל תלמידי החוג

סדנת כתיבת אקדמית באנתרופולוגיה

מרצה: ד"ר ציפי עברי

מועד: יום חמישי, 19:45-16:15

רמה: 4

שש"ס: 0


קורסי חובה לתלמידי תכנית ההתמחות באנתרופולוגיה רפואית ופסיכולוגית

פרקטיקום באנתרופולוגיה רפואית ופסיכולוגית ב'

מרצה: ד"ר חדוה אייל

מועד: יום חמישי, 14:45-12:15

רמה: 4

שש"ס: 3

פירוט: הפרקטיקום היא מסגרת התנסות מעשית בעריכת מחקרים אתנוגרפיים בזירות מוסדיות המעניקות שירותי בריאות. מטרתו ללמד מתוך השתלבות במחקר בשדה כיצד ניתן להתבונן במבט אנתרופולוגי על רפואת הגוף והנפש, כיצד ניתן לחקור ולנתח מרחבים טיפוליים בשיטות מחקר אתנוגרפיות ומהי התרומה הסגולית של התובנות העולות ממחקרי שדה אתנוגרפיים בזירות בריאות? בכל שנה יוצעו למשתתפי/ות הפרקטיקום מספר פרויקטים מחקריים שבהם יוכלו להשתלב אחרי תהליך של הכנה מעשית והערכה משותפת של התאמת כישורי הסטודנט/ית לשדות המחקר המוצעים. ההשתלבות בשדה מחקר מותנית באישור מרצת הקורס וראשת התוכנית ובאישור האחראיות בזירת המחקר. חלקו הראשון של הפרקטיקום יתנהל כסדנא משותפת שבה יתרגלו המשתתפים/ות העלאת שאלות מחקר על שדות מחקר מתוך מסורות חשיבה שהתפתחו באנתרופולוגיה, עריכת סימולציות של כניסה לזירות שירותי בריאות, ראיונות עומק, ותצפיות. לכל אורכו של הפרקטיקום הסטודנטיות יתרגלו כתיבת יומן שדה, תיעוד תצפיות וראיונות, ניתוח וכתיבת דוחות מחקר. לקראת סוף סמסטר א יצוותו התלמיד/ות לשדות מחקר ויתחייבו לערוך בהם עבודת שדה בהיקף של ארבע שעות שבועיות. המפגשים בכיתה ילוו את עבודת השדה ויתנהלו כמעגלי חשיבה ודיון משותפים על סוגיות העולות בשדה. כמו כן יוקדשו המפגשים בכיתה לעיבוד וניתוח חומרי השדה. האתרים לפרקטיקום יכללו בתי חולים, מרפאות ציבוריות קהילתיות, ליווי פרויקטים של בריאות בקהילה, ואפשרות להצעת פרויקטים נוספים ביוזמת הסטודנט/ית.

--

בריאות בקהילה

מרצה: ד"ר חדוה אייל

מועד: יום חמישי, 11:45-08:30

רמה: 4

שש"ס: 3

פירוט: הקורס מתבונן מפרספקטיבה אנתרופולוגית בפרויקטים הפועלים בישראל למען קידום בריאות ורווחה מחוץ לממסד הרפואי: הוא מתמקד בארגונים החברתיים הפועלים בקהילות מגוונות, ובפונים/ות אליהם. הקורס מעוצב כמסגרת למידה התנסותית פעילה המבוססת על סיורים. במהלך הקורס נשאל - מהן המטרות שהארגונים מניחים על סדר יומם? אלו מושגים של בריאות, חולי, מצוקה וסבל עולים מהן? כיצד תבניות ההתארגנות ודפוסי הפעולה של ארגונים ופרויקטים של בריאות בקהילה מאירים את הקשר בין חולי ומצוקה למעמד, אתניות, וגזע? כיצד מנוהלים ההיבטים הפוליטיים של התארגנויות לקידום בריאות ורווחה בסקאלה בינלאומית וחברתית רחבה, ובאינטראקציות פנים אל פנים עם פונים/ות ובין אנשי הפרופסיות ועובדי ועובדות עמותות? מהו מקומן של התערבויות רפואיות בחתירתם של ארגונים להיטיב לא/נשים שהפעילות מעוצבת עבורם? ליבתו של הקורס מאורגנת כשלוש יחידות תוכן, שכל אחת מורכבת משלושה מפגשים: הכנה לקראת סיור, סיור, ועיבוד חומרי התצפית שנאספו במהלך הסיור. מידי שנה ייבחרו שלושה נושאים מרכזיים.

--

מבוא לאנתרופולוגיה פסיכולוגית (מתוקשב)*

מרצה: ד"ר קרול קדרון

מועד: מתוקשב

רמה: 4

שש"ס: 4

פירוט: קורס זה מבקש לעסוק ביחסים שבין פסיכולוגיה ואנתרופולוגיה. כמבוא לתת-תחום של האנתרופולוגיה הפסיכולוגית נבחן את הקשר בין תופעות אישיות וסוציו-תרבותיות. אנו נסקור את הפרדיגמה הראשונה בתחום: אישיות ותרבות. במסגרת הקורס ייבחנו מחקרים אתנוגרפיים המציגים ניתוח והשוואה של האופן שבו תרבויות שונות מבנות אישיות וסובייקטיביות, התפתחות הילד, רגשות, תודעה אלטרנטיבית (כגון חלימה), מוות, מיניות, שפה ואף תפישות של חולי ובריאות. בירור מעמיק ובקורתי של דמיון ושוני בין-תרבותיים בחוויות הללו יאפשר דיון סביב שאלות העומדות על הפרק בלב העשייה האנתרופולוגית כגון תקפות של הגישה האוניברסאלית מול הגישה הרלטביסטית והשפעתן הפוליטית והערכית של פרדיגמות פסיכולוגיות על חיי היום-יום בתרבויות שונות. לבסוף נדון בתרומתו של אנתרופולוגיה פסיכולוגית לאנתרופולוגיה ציבורית.

*פתוח גם כקורס בחירה לכלל תלמידי החוג.


קורסי בחירה לכל תלמידי החוג

אנתרופולוגיה של החברה הפלסטינית

מרצה: ד"ר נדים כרכבי

מועד: יום חמישי 13:45-10:15

רמה: 3

שש"ס: 4

פירוט: הקורס מתמקד במחקר האנתרופולוגי על החברה הפלסטינית דרך הכתיבה האתנוגרפית. נדון באוכלוסיות פלסטיניות הן במולדתה (בתוך ישראל, בגדה המערבית, רצועת עזה) והן בפזורה (החיה ברחבי העולם הערבי, ומעבר לו). הקורס יציע מבט היסטורי הן בהתפתחות הכתיבה האנתנוגרפית והן בתהליכים שהתרחשו בחברה הפלסטינית. יחד עם זאת, הדגש בקורס יהיה בעיקר על המחקר העכשווי, תוך כדי קריאה ביקרותית בטקסטים שנכתבו על פלסטינים או על ידם. הנושאים העיקרים בהם יעסוק הקורס מחולקים בין קבוצות חברתיות-תרבותיות לבין נושאים מרכזיים בחקר החברה הפלסטינית. נשאל על הפוליטיקה של ייצוג החברה הפלסטינית במחקר אנתרופולוגי, על תחומים שנחקרו ואחרים שלא זכו לצומת לב מספקת, וכן על ההתכתבות של המחקר האנתרופולוגי על הפלסטינים עם סוגיות תיאורטיות ותחומי מחקר רחבים יותר באנתרופולגיה.

--

אנתרופולוגיה של טראומה וכינון העצמי הפגיע

מרצה: ד"ר קרול קדרון

מועד: יום שלישי 19:45-16:15

רמה: 3

שש"ס: 4

פירוט: אחד המאפיינים הבולטים של העידן הנוכחי הוא התהוותו של העצמי הפגיע, המיוסר והחרד לבריאותו הנפשית. אין ספור טקסטים, סרטים וסדרות - שלא נדבר על המדיה החברתית - מעידים במיוחד על מרכזיותה של התסמונת הפוסט טראומטית (PTSD) כחווית חולי נפוצה ביותר שפוגעת ביכולת תפקודו של האדם לאחר אירוע טראומטי כאשר עברו הקשה רודף אותו (HAUNTS) בהווה ובעתיד ללא הרף. למרות היותה קטגוריית חולי מערבית הקטגוריה הפסיכיאטרית מיוצאת לדרום הגלובלי ומתורגמת לכאורה להפצה כשירה תרבותית בהתאם לאתנו-פסיכולוגיות מקומיות. כשיח פסיכולוגי של ממסד בעל כוח והון כלכלי ופוליטי, שיח הטראומה מגדיר מחדש את אופיים והשפעתם של זיכרונות ילדות, של אתגרים בבגרות ובעיקר את גבול החוסן של העצמי להתמודד עם חווית 'קיצון' שמקשים על תפקודו. חוקרים ביקורתיים מזהירים על הזילות של הקטגוריה של PTSD כאשר חוויות מאתגרות אך יום-יומיות כגון חולי של בן משפחה, פרידה מאחר משמעותי, הגירה מרצון וצפייה מרחוק באלימות/מוות של זרים כאירועים טראומטיים. מבקרים אף טוענים שיש התעלמות מהחוסן הטבעי של העצמי ושכבות מגן אמוניות ובן-אישיות ומזהירים מההשלכות של הפתולוגיזציה ומדיקליזציה של העצמי. קורס זה סוקר באופן ביקורתי את התהוותו של העצמי הטראומטי (והעצמי החסון - RESILIENT) תחילה בספרות הפסיכולוגית-פסיכיאטרית, שנית בשיח הפסיכולוגי הפופוליסטי ושלישית בתרבות הפופולארית (סרטים, סדרות, מדיה חברתית). דיונים בכיתה, חומר קריאה וצפייה יחד בחומר ויזואלי יאפשרו פרשנות של ההקשר הפוליטי והכלכלי שיחד מבנים את העצמי הטראומטי וגם ניתוח של החוויה הפנומנולוגית היום-יומית של הצעמי הרדוף. לבסוף נדון בהפצתו של השיח הטראומטי בהקשר המקומי - ובתרבויות עם תפיסות של העצמי הפגיע והחסון שהן שונות בתכלית כגון ברוסיה, קמבודיה ורואנדה.

--

החיים הטובים באפריקה: מודרניות, אורבניות ודיגיטליות מנקודת מבט אתנוגרפית

מרצה: ד"ר אלעד בן אלול

מועד: יום רביעי 13:45-10:15

רמה: 3

שש"ס: 4

פירוט: השיח המקחרי והציבורי אודות אפריקה נוטה לצרף את היבשת למונחים כמו "בעיה", "משבר", או "קורבן". קורס זה מתמקד בגישת "האנתרופולוגיה של הטוב" ללימודי אפריקה בכדי להשתחרר מהתבוננות צרה זו. באמצעות דיון מעמיק על "החיים הטובים" באפריקה כסממנים של שינוי, צמיחה, יזמות ותרבות, נרכוש כישורי התבוננות חדשים על המציאות האנושית ביבשת ובכלל, נתמקד בייצוגים חיוביים ומעצימים של אפריקאים, ובאתנוגרפיות המציעות מבט מורכב יותר על החיים בדרום הגלובלי. בחלקו הראשון יתמקד הקורס בעיון ביקורתי ומפורט במגוון טקסטים המאתגרים את תפיסתנו האתנוצנטרית אודות אפריקה כמקום שראוי ל"הצלה". בהמשך, נרכוש כלים פרקטים לעריכת "אתנוגרפיה מרחוק" באמצעות כלים דיגיטליים. בסוף הקורס הסטודנטים יגישו אתנוגרפיה מקורית קצרה המתכתבת עם הסוגיות והמאמרים שנלמדו.

--

מפגשים בין-תרבותיים

מרצה: פרופ' עמליה סער

מועד: יום רביעי 19:45-16:15

רמה: 3

שש"ס: 4

תנאי: ההרשמה לתלמידים מחוץ לחוג לאנתרופולוגיה מותנית באישור המרצה

תקציר: הקורס יעסוק במפגשים בין-תרבותיים, כפי שהם מתרחשים במרחבים פוסט קולוניאליים בעידן המודרניות המאוחרת. ייעשה שילוב בין חומרים תיאורטיים ואתנוגראפיים במבט השוואתי רחב, כולל התייחסות לחוויות הפרקטיות של הסטודנטים והסטודנטיות. בצד הלימוד האקדמי, מטרה מרכזית של הקורס היא לגשר בין סטודנטים מרקעים שונים, ובעיקר להקטין תחושות של זרות, חשדנות, והתסגרות בין סטודנטים מקבוצת הרוב לסטודנטים מקבוצות מיעוט. הקורס יכלול לפחות סיור אחד מחוץ לקמפוס והזמנה של הסטודנטיות/ים לשיתוף פעיל של חפצים, טקסים, וייצוגים אחרים מתרבויות המוצא שלהן.

--