השלמות לתואר שני

תנאי קבלה למסלול השלמות לקראת תואר שני 

1. ציון ממוצע של 80 ומעלה בתואר הראשון ממוסד להשכלה גבוהה מוכר בארץ או בחו"ל.

2. בחינת קבלה בעברית לבחינת כושר ביטוי בסיסי בכתב-

הבחינה מורכבת מ- 2 שאלות פתוחות אודות קטע מאמר אנתרופולוגי בעברית (זמן הבחינה- שעה).

מטרת הבחינה הינה לבחון הבנה של מושגי בסיס באנתרופולוגיה ויכולת בסיסית של כתיבה אינטגרטיבית אקדמית. יש להשלים את הבחינה בציון 'עובר'.

3. בחינת קבלה באנגלית לבדיקת רמת בסיס באנגלית-

הבחינה מורכבת משאלות סגורות, השלמת משפטים ועוד אודות קטע מאמר אנתרופולוגי באנגלית (זמן הבחינה- 3 שעות).

מטרת הבחינה הינה לבחון רמת בסיס באנגלית, הנדרשת עבור לימודי התואר השני בחוג. יש להשלים את את הבחינה בציון 60 ומעלה.

4. ראיון קבלה אישי עם יו"ר MA של החוג.

במהלך ראיון הקבלה יתקיים דיון על מאמר קריאה (שישלח במייל), וכן ייקבעו לימודי השלמה בהתאם לרקע האקדמי, ציוני קורסי התואר הראשון ו/או התואר השני ועל פי שיקולי יו"ר MA של החוג.

הליך הקבלה ללימודי השלמות

1. יש לבצע רישום ללימודי תואר שני בפורטל ההרשמה של אוניברסיטת חיפה. יש למלא את הפרטים הבאים:

2. שליחת גליונות ציוני תואר ראשון ו/או שני לכתובת המייל:  rkorenbli@univ.haifa.ac.il  

3. מועמדים/ות מתאימים/ות יזומנו למבחני הקבלה לחוג (תשובות יימסרו עד שלושה שבועות).

4. מועמדים/ות שיעברו את מבחני הקבלה, יקבלו זימון לראיון קבלה עם יו"ר MA של החוג בצירוף מאמר לקריאה, עליו יתקיים דיון במהלך הראיון. במהלך הראיון ייקבעו במידת הצורך גם לימודי ההשלמה, בהתאם לרקע האקדמי, ציוני קורסי התואר הראשון ו/או השני ועל פי שיקולי יו"ר MA של החוג.

5. מזכירות החוג תבצע רישום ללימודים ולקורסים הנדרשים.