השלמות לתואר שני

תנאי קבלה למסלול השלמות לקראת תואר שני 

הליך ההרשמה ללימודי השלמה

1. יש לבצע רישום ללימודי תואר שני בפורטל ההרשמה של אוניברסיטת חיפה. יש למלא את הפרטים הבאים:

2. שליחת גליונות ציוני תואר ראשון ו/או שני לכתובת המייל:  saaram@soc.haifa.ac.il  

3. הנרשמות.ים יזומנו לשיחה עם ראש החוג או יו"ר וועדת מ.א., להיכרות ראשונית, תיאום ציפיות, וקביעת היקף קורסי ההשלמה הנדרש (קורס אחד או שניים).

4. לאחר סיום מוצלח של קורסי  ההשלמה יתקיים ראיון קבלה עם יו"ר MA של החוג בצירוף מאמר לקריאה, כמוסבר בלשונית "הליך הקבלה למ.א."