אנתרופולוגיה כללית

על התכנית

אנתרופולוגיה היא דרך ייחודית להתבוננות בעולם, שמאפשרת לראות את המציאות החברתית מנקודת מבט רב-תרבותית ומורכבת. האנתרופולוגיה חוקרת תפיסות עולם, שיח חברתי וחוויות אנושיות דרך התבוננות בתופעות חברתיות מגוונות, בהן תרבות פופולרית ומדיה, רפואה והולדה, נשים בשוק העבודה, זכויות אדם והתערבות הומניטרית, החיים בעיר, זיכרון קולקטיבי ועוד.

התכנית באנתרופולוגיה תרבותית היא תכנית דינמית המעניקה הכשרה עיונית רב-תחומית לצד התנסות בשיטות מחקר איכותניות כמו תצפית, ריאיון וניתוח טקסטים במדיה החברתית. שילוב ייחודי זה פותח לתלמידים פתח למסע אינטלקטואלי בעקבות המקוריות והביקורתיות של מחקר אקדמי חדשני. סגל התכנית כולל חוקרים/ות עם ניסיון רב במחקר אנתרופולוגי באזורים גיאוגרפיים שונים – בהם יפן, קמבודיה, קנדה, הודו וישראל.

סטודנטים שיבחרו במסלול מחקרי עם תזה יוכלו להתמחות במחקר אנתרופולוגי עצמאי ויקבלו ליווי צמוד בכל שלבי המחקר.

הלימודים לתואר שני באנתרופולוגיה תרבותית מרוכזים ברובם בימי חמישי, ונמשכים בין שנתיים לשלוש שנים בהתאם למסלול- מסלול ב'- מבחן גמר (שנתיים) או במסלול א'- תזה (שלוש שנים).

מסלולי לימוד

מסלול א'- תזה

במסלול זה יש להשלים 36 שש"ס ולכתוב עבודת תזה מחקרית.

50% מהציון הסופי הוא שקלול ממוצע הקורסים ו-50% הוא ציון התזה.

קורסי החובה במסלול:

 • שיטות מחקר איכותניות – 4 שש"ס

 • סדנת מיומנויות למידה – 2 שש"ס

 • תיאוריות אנתרופולוגיות – 4 שש"ס

 • תרגום תרבותי – 4 שש"ס

 • סדנת ליווי לכתיבת תזה - 2 שש"ס

 • עבודה מחקרית תזה - 8 שש"ס

להשלמת 12 שש"ס נוספים, יש לקחת קורסי בחירה ממגוון קורסי החוג.

משך זמן הלימודים: שלוש שנים (ניתן לסיים את התואר גם בשנתיים בהתאם למהירות כתיבת התזה).


מסלול ב'- מבחן גמר

במסלול זה יש להשלים 36 שש"ס ולעבור מבחן גמר.

70% מהציון הסופי הוא שקלול ממוצע הקורסים ו-30% הוא ציון המבחן.

קורסי החובה במסלול זה:

 • שיטות מחקר אתנוגרפיות ואיכותניות – 4 שש"ס

 • תיאוריות אנתרופולוגיות – 4 שש"ס

 • סדנת מיומנויות למידה – 2 שש"ס

 • תרגום תרבותי – 4 שש"ס

להשלמת 22 שש"ס נוספים, יש לקחת קורסי בחירה ממגוון קורסי החוג.

משך זמן הלימודים: שנתיים.

מעבר ממסלול ב'- מבחן גמר למסלול א'- תזה

הקבלה ללימודי התואר השני מתחילה תמיד במסלול ב'- מבחן גמר. (ללא תזה).

לקראת תום שנת הלימודים הראשונה, ניתן לעבור למסלול א'- תזה בעמידה בתנאים הבאים:

 • ממוצע 87 ומעלה בקורסי התואר השני שנלמדו עד כה.

 • הגשת הצהרת כוונות בציון נושא המחקר.

 • מציאת מנחה לכתיבת עבודת המחקר (תזה).

 • אישור וועדת MA של החוג.

הודעת קבלה למסלול א'- תזה תתקבל עד תחילת סמסטר ב של השנה השנייה ללימודים.