סגל אקדמי

ד"ר קרול קדרון - Dr. Carol Kidron

ראש החוג

תחומי עניין

זיכרון אישי וקולקטיבי, פרקטיקות ואתרי הנצחה, אנתרופולוגיה פסיכולוגית, השיח הטיפולי והבניות חולי בחיי היום-יום; אנתרופולוגיה של העצמי ועבודת-זהות הפוסט מודרנית.

יצירת קשר

חדר: 7009, קומה 7 בניין רבין

דוא"ל: ckidron@soc.haifa.ac.il

אתר אישי

ד"ר ציפי עברי - Dr. Tsipi Ivry

רכזת תכנית ההתמחות 'אנתרופולוגיה רפואית וספיכולוגית'

תחומי עניין

אנתרופולוגיה של הרפואה, החברה הישראלית, החברה היפנית המודרנית, אנתרופולוגיה השוואתית, גנטיקה, טכנולוגיות פריון חדשות, גנטיקה וגנומיקה, אנתרופולוגיה של המדע, אנתרופולוגיה של הגוף, פוריות, הורות, דת, יהדות בישראל, שיטות מחקר איכותניות.

יצירת קשר

חדר: 7031, קומה 7 בניין רבין

דוא"ל: tsipy.ivry@gmail.com

אתר אישי

פרופ' נורית בירד-דוד - Prof. Nurit Bird-David

אמריטוס

תחומי עניין

אנתרופולוגיה תרבותית, אנתרופולוגיה כלכלית, אתנוגרפיה, תרבויות של חברות ציידים-לקטים בני זמננו, תפיסות תרבותיות של סביבה וחברה, צריכה ובניה של בית וזהות. מחקרים בהודו, בקניה ובישראל.

יצירת קשר

חדר: 7024, קומה 7 בניין רבין

דוא"ל: nbird@soc.haifa.ac.il

אתר אישי

פרופ' עמליה סער - Prof. Amalia Sa'ar

יו"ר וועדת דוקטורט (PhD

תחומי עניין

אנתרופולוגיה תרבותית, אנתרופולוגיה עירונית, כלכלה בלתי פורמלית, מחקרי פעולה, אנתרופולוגיה יישומית ומעורבת, הגירה, אתניות ולאומיות, מגדר, מיניות ומשפחה, קהילה, כפר ועיר, קונפליקט ופוליטיקה, בירוקרטיה וכוח.

יצירת קשר

חדר 7012, קומה 7 בניין רבין

דוא"ל: saaram@soc.haifa.ac.il

אתר אישי

ד"ר נדים כרכבי - Dr. Nadeem Karkabi

יו"ר וועדת תואר שני (MA)

תחומי עניין

אנתרופולוגיה של תרבות פופולארית; חברה פלסטינית, העולם הערבי; פוליטיקה של יומיום, לאומיות, אתניות; עירוניות, מרחב, מוביליות, גבולות.

יצירת קשר

nkarkabi@gmail.com