סגל אקדמי

פרופ' עמליה סער - Prof. Amalia Sa'ar

ראש החוג

תחומי עניין

אנתרופולוגיה תרבותית, מגדר ותיאוריה פמיניסטית, אנתרופולוגיה של בטחון, החברה הפלסטינית בישראל, נשים עבודה ואזרחות, אנתרופולוגיה אורבאנית, מחקרי פעולה.

יצירת קשר

חדר 7012, קומה 7 בניין רבין

דוא"ל: saaram@soc.haifa.ac.il 

אתר אישי

פרופ' קרול קדרון - Dr. Carol Kidron

יו"ר וועדת דוקטורט 

ראש תוכנית "הפרקטיקום האתנוגרפי הבינלאומי" 

תחומי עניין

זיכרון אישי וקולקטיבי, פרקטיקות ואתרי הנצחה, שואה ורצח עם, זכויות האדם והתערבות הומניטרית, אנתרופולוגיה פסיכולוגית, השיח הטיפולי והבניות חולי בחיי היום-יום; אנתרופולוגיה של העצמי ועבודת-זהות הפוסט מודרנית. 

יצירת קשר

חדר: 7009, קומה 7 בניין רבין

דוא"ל: ckidron@soc.haifa.ac.il

אתר אישי

פרופ' ציפי עברי - Dr. TsipY Ivry

ראש תכנית ההתמחות 'אנתרופולוגיה רפואית ופסיכולוגית'

תחומי עניין 

אנתרופולוגיה של הרפואה, החברה הישראלית, החברה היפנית המודרנית, אנתרופולוגיה השוואתית, גנטיקה, טכנולוגיות  פריון חדשות, גנטיקה וגנומיקה, אנתרופולוגיה של המדע, אנתרופולוגיה של הגוף, פוריות, הורות, דת, יהדות בישראל, שיטות מחקר  איכותניות.

יצירת קשר

חדר: 7031, קומה 7 בניין רבין

דוא"ל: tsipy.ivry@gmail.com

אתר אישי

ד"ר נדים כרכבי - Dr. Nadeem Karkabi

יו"ר וועדת תואר שני (MA)

תחומי עניין

אנתרופולוגיה של תרבות פופולארית; חברה פלסטינית, העולם הערבי; פוליטיקה של יומיום, לאומיות, אתניות; עירוניות, מרחב, מוביליות, גבולות.

יצירת קשר

nkarkabi@gmail.com 

Orcid

ד"ר חדווה אייל- Dr. Hedva Eyal

מנהלת פרקטיקום בתכנית ההתמחות 'אנתרופולוגיה רפואית ופסיכולוגית' 

תחומי עניין

אנתרופולוגיה של מדע הרפואה, חברה ומדינה, טכנולוגיות פריון חדשות, מדיניות של ניסויים רפואיים בבני אדם בישראל

•מייסדת פרויקט 'נשים וטכנולוגיות רפואיות' בארגון 'אשה לאשה'.

•חברה בוועדת האתיקה בביה"ח בני ציון בחיפה.

יצירת קשר

ehedva@gmail.com


פרופ' נורית בירד-דוד - Prof. Nurit Bird-David

אמריטה

תחומי עניין

אנתרופולוגיה תרבותית, אנתרופולוגיה כלכלית, אתנוגרפיה, תרבויות של חברות ציידים-לקטים בני זמננו, תפיסות תרבותיות של סביבה וחברה, צריכה ובניה של בית וזהות. מחקרים בהודו, בקניה ובישראל. 

יצירת קשר

חדר: 7024, קומה 7 בניין רבין

דוא"ל: nbird@soc.haifa.ac.il

אתר אישי

Orcid