רשימת אתנוגרפיות מומלצות

להלן רשימה (חלקית ומשתנה) של אתנוגרפיות שאהבנו ואנו שמחות לחלוק


 1. אבוהב, אורית. 2010. קרוב אצל אחרים: התפתחות האנתרופולוגיה בישראל. רסלינג

 2. אלאור, תמר. 1992. משכילות ובורות: מעולמן של נשים חרדיות תל אביב: עם עובד

 3. גודמן, יהודה. 2013. גלות הכלים השבורים: חרדים בצל השגעון. תל-אביב: ידיעות ספרים.

 4. דאהר-נאשף, סוהאד. 2017. גופה של מדינה נחשקת: חברה, מדע, ופוליטיקה במכון הפלסטיני לרפואה משפטית. רסלינג

 5. כרמלי-בירנבוים, דפנה. 2000. 'צפוניים': על מעמד בינוני בישראל. ירושלים: הוצאת מאגנס.

 6. מוצפי-הלר, פנינה. 2012. בקופסאות הבטון: נשים מזרחיות בפריפריה הישראלית. ירושלים: מאגנס.

 7. פברה-סעדה, ז'ן. 2004 (1978 בצרפתית). מילים, מוות, גורל כישוף בצרפת המודרנית. תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב.

 1. Abu-Lughod, Lila. 2016. Veiled sentiments: Honor and poetry in a Bedouin society. Berkley: University of California Press.

 2. Alma, Gottlieb. 2004. The afterlife is where we come from: The culture of infancy in West Africa. Chicago: University of Chicago Press.

 3. Basso, Keith, H. 1996. Wisdom sits in places: Landscape and language among the Western Apaches. Albuquerque: University of New Mexico Press.

 4. Biehl, João. 2013. Vita: Life in a zone of social abandonment. Berkley: University of California Press.

 5. Bird-David. Nurit. 2017. Us, Relatives: Scaling and Plural Life in a Forager World (Ethnographic Studies of Subjectivity). Berkeley, CA: U of California Press.

 6. Boellstorff, Tom. 2015 [2008]. Coming of age in Second Life: An anthropologist explores the virtually human. New Jersey: Princeton University Press.

 7. Comaroff John and Comaroff Jean. 2009. Ethnicity, Inc. Chicago: University of Chicago Press.

 8. Costa, Elisabetta. 2016. Social media in southeast Turkey. London: UCL Press.

 9. Dalsheim, Joyce. 2014. Producing spoilers: Peacemaking and the production of enmity in a secular age. Oxford: Oxford University Press.

 10. Daniel, E. Valentine. 1984. Fluid signs: Being a person the Tamil way. Berkley: University of California Press.

 11. Davis-Floyd, Robbie E.. 2004. Birth as an American rite of passage (with a new preface). Berkley: University of California Press.

 12. Elyachar, Julia. 2005. Markets of dispossession: NGOs, economic development, and the State in Cairo. Durham: Duke University Press.

 13. Evans-Pritchard, Edward E. 1937. Witchcraft, oracles and magic among the Azande. Oxford: Clarendon Press.

 14. Franklin, Sarah. 1997. Embodied progress: A cultural account of assisted conception. London: Routledge.

 15. Gershon, Ilana. 2017. Down and Out in the New EconomyL How People Find (or Don't Find) Work Today. Chicago University Press

 16. Gottlieb, Alma. 2004. The afterlife is where we come from: the culture of infancy in West Africa

 17. Herzfeld, Michael. 2014 [1997]. Cultural Intimacy: Social poetics in the nation-state. London: Routlegde.

 18. Huang, Julia. 2009. Charisma and Compassion: Cheng Yen and the Buddhist Tzu Chi Movement. Cambridge, MS: Harvard University Press.

 19. Hugh-Jones, Christine. 1979. From the milk river: Spatial and temporal processes in Northwest Amazonia. Cambridge: Cambridge University Press.

 20. Ivry, Tsipy. 2009. Embodying Culture: Pregnancy in Japan and Israel (Studies in Medical Anthropology). Rutgers U Press.

 21. Jordan, Brigitte. 1992. Birth in four cultures: A cross-cultural investigation of childbirth in Yucatan, Holland, Sweden, and the United States. Illinois: Waveland Press.

 22. Kanaaneh, Rhoda Ann. 2002. Birthing the nation: strategies of Palestinian women in Israel. Berkeley, CA: U of California Press

 23. Kwon, Hoenik. 2008. Ghosts of war in Vietnam. Cambridge: Cambridge University Press.

 24. Langford, Jean. 2013. Consoling ghosts: Stories of medicine and mourning from Southeast Asians in exile. Minneapolis: University of Minnesota Press.

 25. Leach, Edmund. R.. 1970. Political systems in highland Burma: A study of Kachin social structure. London: Athlone Press.

 26. Levi-Strauss, Claude. 1955. Tristes Tropiques. London: Penguin Books.

 27. Lock, Margaret M. 2002. Twice dead: Organ transplants and the reinvention of death. Berkeley: University of California Press.

 28. Luhrmann, Tanya M. 2000. Of two minds: The growing disorder in American psychiatry.

 29. Myerhoff, Barbara. 1979. Number our days: Culture and community among elderly Jews in an American ghetto. New York: E. P. Dutton.

 30. Myers, Fred R.. 1986. Pintupi country, Pintupi self: Sentiment, place and politics among Western Desert Aborigines. Washington: Smithonian Institution Press and Australian Institute of Aboriginal Studies.

 31. Ortiz, Alphonso. 1969. The Tewa world: Space, time, being and becoming in a Pueblo Society. Chicago: University of Chicago Press.

 32. Pritchett, James. 2007. Friends for life, friends for feath: Cohorts and consciousness among the Lunda-Ndembu. Virginia: University of Virginia Press.

 33. Rapp, Rayna. 1999.Testing women, testing the fetus: The social impact of amniocentesis in America. London: Routledge.

 34. Roberts, Elizabeth FS. 2012. God's laboratory: Assisted reproduction in the Andes. Berkeley: University of California Press.

 35. Sa'ar, Amalia. 2016. Economic Citizenship: Neoliberal Paradoxes of Empowerment. Berghahn Books

 36. Seremetakis, Catherine N. (994. The Senses Still: Perception and Memory as Material Culture in Modernity.

 37. Shostak, Marjorie. 1981. Nisa: The life and words ofa! Kung woman. London: Routledge.

 38. Snell-Rood, Claire. 2015. No one will let her live: Women’s struggle for well-being in a Delhi Slum. Berkley: University of California Press.

 39. Stack, Carol B. 1974. All our kin: Strategies for survival in an African American community. New-York: Harper & Row.

 40. Stoller, Paul. 1989. The taste of ethnographic things: The senses in anthropology. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

 41. Taussig, Michael. 1980. The devil and commodity fetishism in Latin America. Chapel Hill: University of North Carolina Press.

 42. Taylor, Lawrence J. 1995. Occasions of faith: An ethnography of Irish Catholics. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

 43. Willis, Paul E. 1977. Learning to labour: How working class kids get working class jobs. Farnborough, Eng.: Saxon House.