תהליך כתיבת תזה

הנחיות לכתיבה

הנחיות לכתיבת הצעת מחקר

הנחיות לכתיבת תזה של הרשות ללימודים מתקדמים

דוגמה לעבודה של הרשות ללימודים מתקדמים


טפסים וקישורים

נהלי כתיבה והגשה - הרשות ללימודים מתקדמים

טפסים להגשת תזה - הרשות ללימודים מתקדמים

אמנת יחסי הדרכה בין סגל החוג לאנתרופולוגיה לבין תלמידי/ות מחקר

השלבים העיקריים בכתיבת תזה

  1. הצהרת כוונות - מסמך ראשוני המבהיר את כיוון המחקר שבחרתם. המסמך מציג את נושא המחקר, מנחה, שאלת מחקר עקרונית, שדה המחקר ותחומי ידע מהספרות הקשורים לנושא (בנקודות). יש להגיש מסמך זה בעת הבקשה לעבור למסלול תזה.

  2. הצעת מחקר - מציגה את עיקרי הספרות הקיימת התחום שבחרתם ויכולה לתת רקע לנושא המחקר, ולאחריה את שאלות המחקר ואת השיטה בפירוט. הצעת המחקר אמורה "לשכנע" את הקוראים כי יש לכם ידע מספק על הנושא מצד אחד, וכי המחקר שלכם יוכל לתרום לתחום מצד שני. אורך הצעת המחקר הוא לרוב בין 20-15 עמודים. העבודה על הצעת המחקר נעשית בתיאום עם המנחה, והגשתה נעשית באישורו לאחר בדיקה. יש לקחת בחשבון שעשויים להיות כמה סבבי בדיקה לפני אישור ההגשה. להלן הנחיות לכתיבת הצעת מחקר.

  3. אישור הצעת המחקר - הצעת המחקר עוברת לשיפוט של קורא נוסף מלבד המנחה. הקורא יכול לאשר את ההצעה ללא תיקונים, לאשר אותה ולבקש תיקונים או לדחות אותה כלל. אם נדרשתם לתקן, יש לבצע את התיקונים הדרושים ולהגיש את ההצעה מחדש עד לאישורה הסופי. הצעת המחקר המאושרת עוברת לרשות ללימודים מתקדמים ולאחר שמתקבלת שם - נשלח לכם אישור להתחיל בעבודת המחקר ותאריך הגשה.

  4. איסוף הנתונים - עבודה שיכולה להימשך בין כמה חודשים לכמה שנים, ובה מתבצע המחקר בפועל. בשלב זה אתם יוצאים אל השדה ומתחילים לאסוף נתונים בהתאם לשיטת המחקר שאושרה בהצעתכם. תהליך זה הוא מתמשך ועלול לכלול עליות וירידות, תקופות של עבודה קולחת לעומת תקופות ללא התקדמות כלל, וזה בסדר. עם זאת חשוב להקפיד לתאם את העבודה עם המנחה בהתאם ללוח הזמנים שבו התבקשתם לעמוד ולנסות לתזמן את העבודה באופן עקבי ככל האפשר.

  5. ניתוח הנתונים - במחקר איכותני נדרש ניתוח נתונים מורכב ויסודי, ועל כן לרוב מדובר בעבודה אטית ומתמשכת של כמה חודשים לפחות. חשוב לפנות לה מספיק זמן על פי לוח הזמנים. במידת הצורך ניתן גם לבצע ניתוח ראשוני תוך כדי איסוף הנתונים כדי לכוון את העבודה באופן מותאם יותר למטרות ושאלות המחקר.

  6. כתיבת התזה - עבודה של כמה חודשים לפחות, לרוב משולבת עם ניתוח ברמה מתקדמת. יש לקחת בחשבון גם את הזמינות של המנחה לקריאה והערות - למניעת אי-הבנות יש לוודא את לוח הזמנים מול המנחה ולעמוד עמו/ה בקשר רציף לגבי הליך הניתוח והכתיבה. הכתיבה מתבצעת לרוב בחלקים: כל פרק או אסופת פרקים נשלחים למנחה לבדיקה, המנחה מחזיר/ה עם הערות ובקשות לתיקון, הפרקים המתוקנים נשלחים אליו שוב וחוזר חלילה. שימו לב - סבבי העבודה עם המנחה עלולים לקחת זמן רב בהרבה מהמצופה, על כן יש להקדיש להם מספיק זמן בהתאם למועד ההגשה של הסטודנט ולזמינות של המנחה. לוחות זמנים שנקבעים בשלב זה עלולים להשתנות בהתאם להתהוות תהליך הכתיבה וזה צפוי, אך יש לעמוד בקשר תכוף עם המנחה ולקבוע לוחות זמנים מעודכנים בכל פעם שהדבר נדרש. אורך ממוצע של תזה איכותנית הוא בין 50-100 עמודים, הגבלת אורך בתיאום עם המנחה ולפי שיקול דעתו/ה.

  7. הארכת מועד הגשה - אם מועד ההגשה מתקרב והעבודה עדיין לא מוכנה, ניתן לבקש הארכה מהרשות ללימודים מתקדמים (ראו טופס). בבקשת ההארכה יש להסביר את הסיבות לבקשה ולהחתים גם את המנחה ואת יו"ר הוועדה לתואר שני. במידה וההארכה תאושר, על הסטודנט יהיה לשלם תשלום נוסף של לימודים לעוד סמסטר (לכל הפחות). כמו כן שימו לב - סטודנט שקיבל הארכת לימודים לא יוכל לקבל הצטיינות בתואר שני לפי כללי האוניברסיטה, ותיתכן הפסקת מלגות שמותנות בהגשה בתאריך מסוים.

  8. הגשת התזה לרשות ללימודים מתקדמים - יש להגיש את התזה עד התאריך שנקבע בידי הרשות ללימודים מתקדמים (המקורי או לאחר הארכה). בעת ההגשה יש להגיע עם התזה מוכנה אך לא כרוכה ועם אישור הגשה חתום בידי המנחה למשרדי הרשות ללימודים מתקדמים - קומה 25 בבניין אשכול. במשרדי הרשות יבדקו את המבנה הצורני של התזה - תוכן עניינים, טבלאות, מספרי עמודים, עיצוב כותרת וכדומה. על כן חשוב לעבור על ההנחיות ולוודא כי התזה עומדת בהן.

  9. הגשת התזה לשיפוט - לאחר אישור התזה ברשות ללימודים יש להדפיס את התזה בשני עותקים (אם נדרשים תיקונים - לתקן ואז להדפיס). את שני העותקים יש להביא למזכירות החוג, והמזכירות מעבירה את התזה לשיפוט של קורא חיצוני. כמו בהצעת המחקר, השופט יקרא את התזה ויכול להעביר אותה כפי שהיא, לבקש תיקונים או לפסול אותה. כמו כן הקורא מצרף חוות דעת על התזה וציון. הסטודנט מקבל מהמזכירות ציון משוקלל - של הקורא ושל המנחה יחד, ואת חוות הדעת של הקורא. אם יתבקשו תיקונים, יש לתקן ולהגיש מחדש לבדיקה שהתבקשה (לקורא או למנחה).

  10. הגשה סופית - לאחר ביצוע כל התיקונים הנדרשים, הסטודנט מגיש את התזה הסופית בשלושה עותקים למזכירות החוג וכן דיסק שעליו קובץ דיגיטלי של התזה. התזה עוברת לרשות ללימודים מתקדמים ומשם לספרייה.

דיון באתגרים וברווחים בכתיבת תזה שקיימו בוגרות החוג בסדנת ביכורי מחקר

אפריל 2017

משתתפות: שרון צוויג-פרי, הילה איציק, אור-שחר אנג'ל


שאלה מהקהל: אולי תוכלו לספר משהו על החוויה האישית של הכתיבה, או קושי, כי אנחנו פוגשים את המחקרים [בסדנה] כבר בסוף, אנחנו בינתיים מתנשפים ומזיעים והם נראים כאלה נינוחים... [צחוק בקהל]

-

שרון: אני סיימתי רק לפני חודשיים אז החוויה עדיין טרייה בתוכי... זה לא היה פשוט. לא עם החיים, לא בלימודים, זה באמת היה תהליך מאוד מייגע... אבל מה שחשוב זה באמת להסתכל על הסוף, להבין שיש נקודה שבה צריך להגיש את התזה ולהתקדם לשם. זאת אומרת, לא להיכנס לחוויה יותר מדי קשה ולתלוש את השערות. עשיתי את זה, הייתי שם, כן? [צחוק בקהל] אבל באמת אני חושבת שהדבר הכי טוב שיש לי להציע זה להסתכל על זה כעל פרויקט שיש לו דד-ליין ולהגיע לשם, להגיע לדד-ליין, לא למשוך את זה יותר מדי. כמישהי שמשכה את זה הרבה... אני הרגשתי שזה היה נצח.

הילה: אני גם רוצה להוסיף שלא רק שזה תהליך באמת לא קל נפשית, זה מטלטל אותך, את יכולה לקום בוקר אחד ולמצוא את עצמך יושבת 12 שעות רצופות בלי לעשות שום דבר אחר ואת כותבת וכותבת וכותבת, ואת יכולה למצוא את עצמך יום אחרי פותחת את המחשב, מסתכלת על הדברים היפים שם ואף מילה לא מדברת אלייך בכלל, ואת אפילו לא יודעת על מה את הולכת לכתוב. זה תהליך מאוד אינטנסיבי, ואותי באופן אישי הוא לימד הרבה גם על עצמי כבן אדם וגם על עצמי כחוקרת, מה אני יכולה להגיד ומה אני לא יכולה להגיד, מתי מותר לי להעז ומתי לא, כי באמת בשביל לעשות אנתרופולוגיה צריך הרבה אומץ. לא רק בשביל לשאול אנשים שאלות קשות אלא גם בשביל לשאול את עצמך איפה אתה עומד, כי מאחורי הסיפורים האלה והדברים האלה יש אנשים אמיתיים. ולא משהו רומנטי. יש אנשים שחוו חוויות, ולא משנה אם זה לטוב או לרע. אבל באמת, לא רק להסתכל על זה כפרויקט עם דד-ליין אלא גם לראות את זה כחוויה מבנה. ואם את יכולה ללמוד מהתזה שלך על עצמך לאורך התהליך, אז זה הרווח העיקר שלך. את הרווח שאת תורמת לאקדמיה מבחינת ידע אקדמי זה... זה מספיק בעיניי.

אור-שחר: אני גם רוצה להוסיף. בכלל, דיברו על לעשות מחקר, ונראה לי שתזה זה דבר אחד ותזה באנתרופולוגיה זה משהו אחר. אני לא מכירה משהו אחר, אבל אני שומעת - אני לא באה מאנתרופולוגיה, אני באה מתחום מדעי החיים במקור. ואני רואה, זה פשוט אחרת. את נכנסת לתוך עולם שהוא מעניין אותך, שואב אותך הרבה פעמים, ויש לך ים של מידע. ואיך שאני רואה את זה, באיזשהו מקום כל המחקר האיכותני הוא... צריך איזשהי ראייה שהיא גם מצד אחד יכולה לסנן, וגם מצד שני יכולה לראות מעל בצורה מאוד מאוד מורכבת. מאוד מורכבת. וזו מיומנות שרוכשים אותה, ופה אני חושבת שגם הנקודה הזאת של ה-peer group, והליווי, והמנחות, זה עבודת פרך ומאוד חשוב לפעמים לדבר על זה. להוציא את הראש מהדבר המטורף הזה, ואני באופן אישי הרגשתי המון פעמים שאני פשוט טובעת, והייתי צריכה פשוט לדבר עם אנשים שאין להם מושג מה זה כדי לנסות שנייה להבין מה קורה פה. ובדיעבד גם הכתיבה וגם העיבוד הזה, וגם החשיבה הזאת כחוקרת ולשאול את השאלות, ולראות מה השדה אומר לי, כאילו לא תמיד אני קולטת מה קורה שם עד שאני כבר הרבה אחרי. ועכשיו נגיד כשניסיתי לעשות את המצגת, ולסכם את מה שאני רוצה להגיד, אז פתאום ראיתי איך בתוך כל התסכול הזה של איך אני אמורה לתמצת את הדבר המטורף הזה לעשרים דקות, או לבחור משהו, ראיתי שזה לא כזה נורא כמו שחשבתי כי כבר יש לי איזשהי מיומנות. באמת זה היה אחרי הרבה דם יזע ודמעות שנים עם התזה, אבל פתאום משהו בא יותר בקלות. פתאום רואים את הפירות. זה לא היה קשה כמו שזה היה בתזה לוותר על משהו. אז אני יכולה להגיד שאולי בהתחלה זה קשה וקשה וקשה, אבל לאט לאט... קצת משתפשפים נראה לי.

הילה: אני חושבת שנורית [בירד-דוד] אמרה את זה בצורה מאוד יפה, היא אמרה לי בזמנו "הילה, הגיע הזמן שצריך להפסיק לקרוא ולהתחיל לכתוב". ואז אתה גם מקבל את הפרספקטיבה. אני מניחה שאם היא הייתה ממשיכה היא הייתה אומרת שצריך גם להפסיק לכתוב ופשוט להגיש! [צחוק בקהל]

שרון: העיקר ליהנות מזה. נראה לי העיקר ליהנות מזה.


תודה לכולן!