מחקר בחוג

מחקרים פעילים

ד"ר ציפי עברי

הריון לידה והורות אחרי אסונות מרץ 2011 ביפן: סביבות סיכון, טכנולוגיות גנומיות, אחריות אימהית

Reproduction in the aftermath of the Fukushima Disaster: Risky Environments,Genomic Technologies and Maternal Responsibilities

חוקרת ראשית: ד"ר ציפי עברי

עוזרת מחקר: ריקה טקקי, החוג ללימודי אסיה

תקציר: במרץ 2013 (שנתיים אחרי אסונות מרץ 2011) פרסם איגוד הגניקולוגיה והמיילדות ביפן הנחיות לבדיקות טרום לידתיות לאבחון מומים עובריים בהריון NIPT (NON INVASIVE PRENATAL TEST) עבור נשים הרות מעל גיל 35. הבדיקה המבוססת על אנליזה של ד.נ.א עוברי בדם האם וההנחיות מחייבות את הנשים הנבדקות ובני זוגן לקבל ייעוץ גנטי לפני הבדיקה, בעת קבלת התוצאות, ופעם נוספת במקרה שיוחלט על בירור נוסף בעקבות התוצאות. המחקר מתבונן בתצורה המקומית של ניהול אבחון טרום לידתי ביפן ובעלייתו של מקצוע הייעוץ הגנטי בתוך הקשר חברתי פוליטי שבו הנראות של מערכי הסבר גנטיים והדיון בהם בספירה הציבורית חדש יחסית.

מימון: הקרן הלאומית למדע (ISRAEL SCIENCE FOUNDATION)

--

הפוליטיקה של טכנולוגיות ההולדה החדשות בצומת שבין קהילות יהודיות שומרות מצוות ורפואת פריון בישראל

The Politics of Reproductive technologies at the Intersection Between Observant Judaism and Biomedicine

חוקרת ראשית: ד"ר ציפי עברי

עוזרת מחקר: זוהר אפרון, החוג לאנתרופולוגיה

תקציר: המחקר מתבונן על ניהול רפואי של טיפולי פוריות , הריון ולידה בתיווך רבנים בישראל משלוש פרספקטיבות: זו של רבנים יודעי הלכה ורפואה, פציינטיות ופציינטים המשתייכים לקשת רחבה של קהילות דתיות וחרדיות , ורופאי/ות פוריות הריון ולידה. מתוך היחסים המורכבים במשולש רבנים - רופאים/ות - ופציינטיות/ות נוצרת תצורה מקומית שאני קוראת לה "רפואה כשירה". במסגרתה רבנים יודעי רפואה מציעים תמיכה הלכתית ומוסרית בפציינטים/יות המוצאים עצמם אל מול החלטות טיפוליות-מוסריות מורכבות וכבדות משקל. בה בעת ,מאתגרת הרפואה הכשרה את הסמכויות הרפואיות ומייצרת אזורי קונפליקט בין רופאים/ות ורבנים עם השלכות שונות על הטיפול שפציינטיות/ים מקבלות/ים.

מימון: הקרן הלאומית למדע (ISRAEL SCIENCE FOUNDATION)

--

הלוקליזציה של "התאמה והנגשה תרבותית של שירותי בריאות בישראל

חוקרת ראשית: ד"ר ציפי עברי

עוזר מחקר: גבי ויינרוט, החוג לאנתרופולוגיה

תקציר: המחקר מבקש להתחקות אחר תהליך ההתפתחות של פרויקטים להתאמה והנגשה תרבותית של שירותי בריאות בישראל. אנו מעוניינים להבין כיצד התעצבה ואולי אף השתנתה החתירה להתאמה והנגשה תרבותית של שירותי בריאות מן השלב שבו קידמו אותה אנשי בריאות משוגעים לדבר ועמותות ללא מטרות רווח, עבור בהטמעתם של חלק מן הרעיונות והפרקטיקות של הנגשה והתאמה תרבותית הנהוגות בעולם בחוזר מנכ"ל משרד הבריאות בפברואר 2011 , ועד לעיצובם של פרויקטים עכשוויים לקידום כשירות תרבותית הפועלים אל מול הדרישה הפורמלית של משרד הבריאות.

פרופ' נורית בירד-דוד

Strangers at Home: Intercultural Encounters in the Global “Sharing Economy,” The Airbnb case

חוקרת ראשית: פרופ' נורית בירד-דוד

מימון: הקרן הלאומית למדע (ISRAEL SCIENCE FOUNDATION), שנים 2017-2020

פרופ' עמליה סער

משפחות פלסטיניות טראנס-לאומיות

חוקרים ראשיים: פרופ' עמליה סער, פרופ' תומס מאלש (אוניברסיטת המבורג), ופרופ' סאמי עדואן (אוניברסיטת חברון Peace Research Institute in the Middle East בבית לחם

מימון: קרן מחקר DFG, שנים 2018-2021

--

נשים אולטרה דתיות וקריירה

חוקרות: פרופ' עמליה סער, פרופ' מיכל פרנקל, ד"ר אבתסאם ברכאת, ונור פלאח

מימון: קרן מחקר של משרד המדע והטכונולוגיה (MOST), שנים 2019-2021

--

נשות קריירה פלסטיניות

חוקרת ראשית: פרופ' עמליה סער

דוקטורנטית: הואזן יונס

מימון: קרן מחקר של משרד המדע והטכנולוגיה (MOST), שנים 2015-2018

--

מגדר, בטחון, ואתיקה במלחמה אסימטרית

חוקרות ראשיות: פרופ' עמליה סער בשיתוף עם ד"ר עליזה לוין וד"ר שרי אהרוני מאוניברסיטת חיפה

עוזרי/ות מחקר: שיהאב אדריס, החוג לאנתרופולוגיה; זוהר אפרון, החוג לאנתרופולוגיה; הגר סעד-שלום, התכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת תל אביב

מימון: הקרן הלאומית למדע (ISRAEL SCIENCE FOUNDATION) שנים 2015-2018

ד"ר קרול קדרון

The Human Right to Memorialization: An Ethnographic Study of Global-Local Friction and the Localization of Communal Genocide Commemoration in Cambodia

חוקרת ראשית: ד"ר קרול קדרון

עוזרות מחקר: אורן סגל, החוג לאנתרופולוגיה; רעות נחמן קרישר, החוג לאנתרופולוגיה; מעין רויכמן, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת ת"א

תקציר: Public memorialization of genocide is considered essential for post-conflict restorative justice, reconciliation and peacebuilding. The global dissemination of genocide memorialization has emerged as the new pillar of human rights (HR) governance with a supra-international institutional architecture of governance working with NGOs and governments to integrate memorialization into projects of transitional justice. The scholarship calls for the localization of memorial sites in accordance with culturally particular commemorative practices, and collaboration with local actors. However few ethnographic studies have outlined how this recommendation is being implemented. Moreover, local attitudes towards these sites remain undocumented. Integrating insights from the anthropology of human rights with anthropology of memory, this ethnographic study of small scale communal commemoration in Cambodia aims to determine how communal non-monumental sites of genocide memorialization in Cambodia are localized/hybridized in accordance with cultural-particular forms of remembrance. Preliminary data collected during a previous ISF funded study (2010-2013) point to occasional local indifference toward monumental sites of memory due to tension between these sites and traditional Buddhist forward looking perspectives and traditional funerary practices. However new grassroots Cambodia NGOs appear to offer culturally competent forms of communal commemoration. In the proposed project I intend to analyze the design and practice of communal small-scale sites, evaluate the way in which they are in keeping with traditional, global and perhaps hybrid forms of commemoration. In depth interviews with local and global stakeholders will enable evaluation of collaboration. Interviews will also evaluate local visitor motivation and the phenomenological experience of commemorative practice. Data will shed light on the lived experience of genocide loss and remembrance deconstructing depictions of the genocide survivor as submissive or resistant victim of global imperialism. Data pertaining to ‘positive global-local friction’ and grassroots hybridization may contribute to HR policy making and culturally competent global memorialization.

מימון: הקרן הלאומית למדע (ISRAEL SCIENCE FOUNDATION), שנים 2015-2018

מחקרים קודמים

פרופ' נורית בירד דוד

Ethnographic Exploration of Home-Production in Middle-Class Israeli Consumer Culture. 2009-2011, Funded by the Israeli Science Foundation.

Anthropological Study of Household Shelters (Mamads) in Neoliberal Israeli Consumer Society. 2012-2015, Funded by the Israeli Science Foundation.


ד"ר קרול קדרון

Surviving Transmitted Legacies of Genocide: Toward a Cross-Cultural Comparative Study of Israeli, Cambodian, and Cambodian-Canadian Trauma Descendant Memory Work. 2009-2012, Funded by the Israeli Science Foundation.

פרסומים אחרונים

Dr. Tsipi Ivry

Ivry, Tsipy & Teman, Elly. (2018) Pregnant metaphors and surrogate meanings: Bringing the ethnography of pregnancy and surrogacy into conversation in Israel and beyond. Medical Anthropology Quarterly, 1-16.

Forthcoming: Elly, Teman and Ivry Tsipy (2018). Pregnancy and Piety: the Situated Ethics of Prenatal Diagnostic Technologies for Ultra-Orthodox Jewish Women. In Oxford Handbook of Religious Perspectives on Reproductive Ethics.

Teman, Elly, Tsipy Ivry, & Heela Goren (2016). Obligatory Effort [Hishtadlut] as an Explanatory Model: A Critique of Reproductive Choice and Control. Culture, Medicine, and Psychiatry.

Ivry, Tsipy. (2015) The Predicaments of Koshering Prenatal Diagnosis and the Rise of a New Rabbinic Leadership. Ethnologie française, 45(2), 281-292.

Ivry, Tsipy. (2015) The Pregnancy Manifesto: Notes on How to Extract Reproduction from the Petri-Dish. Medical anthropology, 34, 1-16.

Prof. Amalia Sa'ar

Sa'ar, Amalia. (2019(. Women under and against the occupation: Feminist perspectives. Journal of Middle East Women's Studies. 15 (3): 377-382.

ברוקר גיא, ועמליה סער (2019) "בעקבות הגבריות האבודה: תיירי מין ישראלים בתאילנד" סוציולוגיה ישראלית 20 (1): 50-73

Mazzawi, Nisreen and Amalia Sa'ar. (2018). The Hawakir of Nazareth: The history and contemporary face of a cultural ecological institution . International Journal of Middle East Studies. 50: 537-556.

Sa’ar, Amalia, Lewin, Alisa & Simchai, Dalit. (2017). Feminist identifications across the ethno-national divide Jewish and Palestinian students in Israel. Ethnic and Racial Studies 40(6), 1026-1045.


Prof. Nurit Bird-David

Bird-David, Nurit. (2017a). Us, Relatives: Scaling and Plural Life in a Forager World. Berkeley: California University Press.

Bird-David, Nurit. (2017b). Before nation: Scale-blind Anthropology and foragers’ worlds of Relatives. Current Anthropology, 58(2), 209-226. [With comments by Barbara Bodenhorn, Istvan Praet, Akira Takada and Thomas Widlock and Bird-David’s reply to the comments]

Bird-David, Nurit. (2017c). Size matters! The scalability of hunter-gatherer animism. Quaternary International (digital version, hard paper forthcoming).

Bird-David, Nurit & Shapiro, Matan. (under review). Domesticating Spaces of Security in Israel. InSecuring Spaces: Security as an Ethnographic Object. In Low, Setha & Maguire Mark (Eds.), Under review by Duke University Press.

Shapiro, Matan & Bird-David, Nurit. (2016). Routinergency: Citizenship and domestic securitization in contemporary Israel. Environment and Planning D: Society and Space

Lavi, Noa & Bird-David, Nurit. (2014). At home under development: A housing project for the hunter-gatherers Nayaka of the Nilgiris. The Eastern Anthropologist, 67(3-4), 407-433.

Dr. Carol Kidron

Kidron, Carol A., Kotliar, Dan & Kirmayer, Laurence, J. (in press). Transmitted Trauma as Badge of Honor: Phenomenological Accounts of Holocaust Descendant Resilient Vulnerability. Social Science and Medicine.

Kidron, Carol A. (in press). The “Perfect Failure” of Communal Genocide Commemoration in Cambodia: Productive Friction or “Bone Business”? Current Anthropology. 1-57.

Kidron, Carol A. & Kirmayer, Laurence, J. (2019) Global Mental Health and Idioms of Distress: The Paradox of Culture Sensitive Pathologization of Distress in Cambodia. Culture Medicine and Psychiatry, 43(2), 211-235.

Kidron, Carol A. (2018). Resurrecting Discontinued Bonds: A Comparative Study of Israeli Holocaust and Cambodian Genocide Trauma Descendant Relations with the Genocide Dead. Ethos 46 (2):230-253.

Kidron, Carol A. (2018). Resurrecting Dis-continued Bonds: A Comparative Study of Israeli Holocaust and Cambodian Genocide Trauma Descendant Relations with the Genocide Dead. Ethos, 1-44.

Kidron, Carol A. & Handelman, D. (2016). The Symbolic Type Revisited: Semiotics in Practice and the Reformation of the Israeli Commemorative Context. Symbolic Interaction, 39, 421-445.

Nachtigal, Anat & Kidron, Carol A. (2015). Existential Multiplicity and the Late Modern Smoker: Negotiating Multiple Identities in a Support Group for Smoking Cessation. Sociology of Health and Illness, 37, 452-467.

Kidron, Carol A. (2015). Survivor Family Memory at Sites of Holocaust Remembrance: Institutional Enlistment or Family Agency? History & Memory, 27, 45-73.