מחקר מקדים

השלמות לקראת דוקטורט: מחקר מקדים

מחקר מקדים הינו מסלול השלמות לקראת דוקטורט, המיועד לבעלי תואר שני באנתרופולוגיה ללא תזה, או לבעלי תואר שני מתחומים אחרים עם/ללא תזה, המעוניינים בלימודי דוקטורט באנתרופולוגיה.

מטרת המסלול הינה להשלים את הרקע הנדרש עבור לימודי הדוקטורט באנתרופולוגיה, והיא כוללת לימודי השלמות של קורסי בסיס באנתרופולוגיה וקורסים נוספים (על פי קביעת המנחה) וכתיבת עבודה מחקרית (תזה).

בסיום המסלול ניתן להגיש מועמדות ללימודי דוקטורט בחוג, ולעבור את הליך הקבלה ללימודי תואר שלישי. קבלה למסלול לימודי מחקר מקדים אינה מהווה קבלה אוטומטית ללימודי דוקטורט.

משך זמן הלימודים: שנתיים לכל היותר. 

תוכן הלימודים במסלול זה ייקבע בהתאם לרקע האקדמי של המועמד/ת וצורכי המחקר הצפויים. 


הליך הקבלה למסלול מחקר מקדים

1. מציאת מנחה מסגל החוג לכתיבת עבודת המחקר (תזה) ולאחריה את עבודת הדוקטורט (טרם הפנייה, רצוי לעיין במחקרי הסגל). 

2. הסכמה ואישור המנחה על ההנחייה- המנחה גם תקבע את תכנית לימודי המסלול (קורסי ההשלמה הנדרשים) המתאימה עבור המועמד/ת, ותגיש אותה לאישור יו"ר PhD.

3. אישור יו"ר PhD של החוג.

4. לאחר מתן אישור הקבלה, יש לבצע רישום ללימודי תכנית מחקר מקדים בפורטל ההרשמה של אוניברסיטת חיפה ולמלא את הפרטים הבאים:

5. יש לשלוח במייל לכתובת את המסמכים הבאים:

מידע נוסף על מסלול מחקר מקדים באתר הרשות ללימודים מתקדמים