סגל מנהלי

גב' מורן אלטמן - מרכזת החוג

מזכירות החוג: חדר 7015, קומה 7 בניין רבין

טלפון: 04-8249649

דוא"ל: maltman@staff.haifa.ac.il