סגל מנהלי

טל לנדסהוט tlandeshut@univ.haifa.ac.il

טלפון 04-8249242 (חיצוני) 53242 (פנימי)