סגל מנהלי

שירין ארחייל

מספר המשרד 04-8249646 sarkhil@staff.haifa.ac.il