מלגות

מלגות לתואר שני

מלגות הצטיינות של הרשות ללימודים מתקדמים ניתנות לפי התקציב של הרשות בכל שנה. ניתן לקבל מלגת הצטיינות בשנה השנייה של התואר השני, במסלול עם תזה, בכפוף לציונים בשנה הראשונה ולעמידה ביעדים (הצעת מחקר מאושרת והתחייבות לסיים את כל קורסי המ"א בשנה השנייה).

בנוסף לכך מתפרסמות מדי שנה מלגות בנושאים ספציפיים. ניתן למצוא מלגות שמתפרסמות מפעם לפעם בדף הפייסבוק של החוג לאנתרופולוגיה. רשימת מלגות מתפרסמת באופן שוטף גם באתר הרשות ללימודים מתקדמים. מומלץ להתעדכן לפחות אחת לשבועיים.

במקרים מסוימים ניתן יהיה לקבל מלגה מקרן מחקר של אחת מחוקרות החוג, אם יש התאמה לנושא המחקר של הסטודנטים ועל פי צרכי החוקרת.

מלגות לדוקטורט

מלגות הצטיינות של הרשות ללימודים מתקדמים ניתנות לפי התקציב של הרשות בכל שנה. קול קורא מתפרסם בחודשי הקיץ וניתן להגיש מועמדות אליו.

בנוסף לכך מתפרסמות מדי שנה מלגות בנושאים ספציפיים. ניתן למצוא מלגות שמתפרסמות מפעם לפעם בדף הפייסבוק של החוג לאנתרופולוגיה. רשימת מלגות מלאה מתפרסמת באופן שוטף גם באתר הרשות ללימודים מתקדמים. מומלץ להתעדכן לפחות אחת לשבועיים.

במקרים מסוימים ניתן יהיה לקבל מלגה מקרן מחקר של אחת מחוקרות החוג, אם יש התאמה לנושא המחקר של הסטודנטים ועל פי צרכי החוקרת.