אירועים קרובים

המפגש הבא של הפורום האנתרופולוגי יתקיים ב ZOOM

יום שני 4.4.2022 משעה 17:30 עד 19:00

ד"ר רפי גרוסגליק (אוניברסיטת בן גוריון)


תרבויות, תרביות, ותהיות: לקראת אתנוגרפיה של

המיקרוביום האנושי