תכנית התמחות באנתרופולוגיה רפואית ופסיכולוגית

על התכנית

תכנית חדשה ויחידה במינה בישראל המפנה מבט אנתרופולוגי ושיטות מחקר אתנוגרפיות לפיענוח סוגיות של בריאות וחולי בעולם רב-תרבותי והיפר-טכנולוגי. הסטודנטים ילמדו לנתח מגוון מערכות רווחה, רפואה, בריאות ובריאות הנפש, ולבחון סוגיות של הנגשה וכשירות תרבותית בתוכן.

התכנית מעניקה כלים להתמודדות עם בעיות אוניברסליות של מערכות בריאות בארץ ובעולם, ומדגישה לימוד דרך התנסות ורכישת כלים רגישי-תרבות לעבודה עם מטופלים מאוכלוסיות מגוונות. סגל התכנית כולל חוקרות בעלות ניסיון בינלאומי במחקר אנתרופולוגי של מערכות רפואה, טיפול ופסיכולוגיה.

התכנית מיועדת לאנשי מקצוע בתחומי הבריאות והרווחה המעוניינים להטמיע גישה רגישת-תרבות במקומות עבודתם, וכן לבוגרי מדעי הרוח והחברה המתעניינים במבט בין-תרבותי על בריאות, חולי, רווחה, ומיטביות (wellness).

התכנית מעניקה

 • הבנה איך להטמיע גישה רגישת-תרבות במוסדות בריאות ורווחה

 • ארגז כלים להובלת פרויקטים לשיפור הנגשה תרבותית

 • פרקטיקום להתנסות במחקר שטח בפרויקט בריאות או רווחה

 • קורס סיורים במוסדות בריאות שונים בקהילה ובחינתם מנקודת מבט רב-תרבותית

בסיום התכנית יקבלו הבוגרים והבוגרות תואר שני באנתרופולוגיה, עם ספח התמחות באנתרופולוגיה רפואית ופסיכולוגית.

מבנה התכנית

מסלול א'- תזה

סטודנטים המעוניינים לעבור למסלול א'- תזה, יוכלו לעשות זאת לקראת תום שנת הלימודים ובעמידה בתנאים הבאים:

 • ממוצע 87 ומעלה בקורסי התכנית שנלמדו עד כה.

 • הגשת הצהרת כוונות בציון נושא המחקר.

 • מציאת מנחה לכתיבת עבודת המחקר (תזה).

 • אישור וועדת MA של החוג.

הודעת קבלה למסלול א'- תזה תתקבל עד תחילת סמסטר ב של השנה השנייה ללימודים.

במסלול זה יש להשלים 36 שש"ס ולהגיש עבודת גמר מחקרית (תזה).

קורסי החובה בתכנית במסלול זה:

 • שיטות מחקר איכותניות - 4 שש"ס

 • אנתרופולוגיה של הרפואה - 4 שש"ס

 • תיאוריות אנתרופולוגיות - 4 שש"ס

 • סדנת ליווי לכתיבת תזה - 2 שש"ס

 • סדנת מיומנויות למידה - 2 שש"ס

 • תרגום תרבותי - 4 שש"ס

 • אנתרופולוגיה פסיכולוגית (קורס מתוקשב) - 4 שש"ס

 • בריאות בקהילה - 2 שש"ס

 • פרקטיקום – חממת התנסות (שנתי) - 4 שש"ס

 • עבודה מחקרית תזה - 4 שש"ס

משך זמן הלימודים במתכונת זו- 3 שנים (ניתן לסיים את התואר גם בשנתיים בהתאם למהירות כתיבת התזה).

מסלול ב'- מבחן גמר

סטודנטים המתקבלים ללימודי התכנית, מתחילים את הלימודים במסלול ב'- מבחן גמר.

במסלול זה יש להשלים 36 שש"ס ולעבור מבחן גמר.

קורסי החובה בתכנית במסלול זה:

 • שיטות מחקר איכותניות ואתנוגרפיות - 4 שש"ס

 • אנתרופולוגיה של הרפואה - 4 שש"ס

 • תרגום תרבותי - 4 שש"ס

 • סדנת מיומנויות למידה - 2 שש"ס

 • אנתרופולוגיה פסיכולוגית (קורס מתוקשב) - 4 שש"ס

 • בריאות בקהילה - 2 שש"ס

 • פרקטיקום – חממת התנסות (שנתי) - 4 שש"ס

להשלמת 12 שש"ס נוספים, יש לקחת קורסי בחירה ממגוון קורסי החוג.

משך זמן הלימודים: במתכונת זו, התכנית נלמדת במשך שלושה סמסטרים בשנת לימודים אחת (סמסטר א', ב' וקיץ)

עם אופציה לארבעה סמסטרים בפריסה ל-2 שנות לימוד, (סמסטר א', ב' שנה ראשונה, וסמסטר א', ב' בשנה העוקבת)