השלמות לתואר שני

קורסי השלמה

במהלך ראיון הקבלה נקבעים קורסי ההשלמה הנדרשים, בהתאם לרקע האקדמי, ציוני הקורסים של התואר הראשון/שני, ועל פי שיקולי יו"ר MA של החוג. קורסי ההשלמה בחוג הינם:

  1. 'מבוא לאנתרופולוגיה' (מתוקשב)

  2. 'תרבות, מדע ומאגיה: פרספקטיבות אנתרופולוגיות' (מתוקשב)

ניתן לקחת את שני הקורסים בסמסטר אחד ולהתחיל את לימודי התואר השני בסמסטר הבא, בתנאי שהושלמו כל קורסי ההשלמה (כולל ציונים) עד תום מועד ההרשמה לאותו סמסטר.


מעבר מסטטוס לימודי השלמות לסטטוס לימודי תואר שני (MA)

הקבלה ללימודי תואר שני (MA) מותנית בעמידה בקבלת ציון ממוצע 82 לפחות בקורסי ההשלמה.