השלמות לתואר שני

קורסי השלמה

במהלך ראיון הקבלה נקבעים קורסי ההשלמה הנדרשים, בהתאם לרקע האקדמי, ציוני הקורסים של התואר הראשון/שני, ועל פי שיקולי יו"ר MA של החוג. קורסי ההשלמה בחוג הינם:

  1. 'מבוא לאנתרופולוגיה' (מתוקשב)
  2. 'תרבות, מדע ומאגיה: פרספקטיבות אנתרופולוגיות' (מתוקשב)
  3. קורס סמינר ברמה 3, ממגון קורסי הסמינר לבחירה של החוג, הנלמדים באותו סמסטר:
  • 'אנתרופולוגיה של החברה הפלסטינית'
  • 'אנתרופולוגיה פמיניסטית'
  • 'אנתרופולוגיה של ההולדה'
  • 'אנתרופולוגיה של הרפואה'
  • 'אנתרופולוגיה של העצמי הפוסט מודרני'
  • 'תרבות פופולרית בעולם הערבי'

ניתן לקחת את שלושת הקורסים בסמסטר אחד ולהתחיל את לימודי התואר השני בסמסטר הבא, בתנאי שהושלמו כל קורסי ההשלמה (כולל ציונים) עד תום מועד ההרשמה לאותו סמסטר.


מעבר מסטטוס לימודי השלמות לסטטוס לימודי תואר שני (MA)

הקבלה ללימודי תואר שני (MA) מותנית בעמידה בקבלת ציון ממוצע 82 לפחות בקורסי ההשלמה.