ד"ר נדים כרכבי

DR. NADEEM KARKABI

מחקרים פעילים

אתנוגרפיה של שדה המוזיקה בערבית בקרב מוזיקאים וקהלים יהודים-ישראלים (ISF)

עוזרי\ות מחקר: יונתן שפירא, החוג לאנתרופולוגיה; שירה סער, החוג לאנתרופולוגיה; חן אלמליח, עצמאית.

מימון: הקרן הלאומית למדע (Israel Sceince Foundation) שנים 2020-2023

פרסומים אחרונים

Karkabi, Nadeem. (2021). Self-Liberated Citizens: Unproductive Pleasures, Loss of Self, and Playful Subjectivities in Palestinian Raves. Anthropological Quarterly 93(4): 679-709.

Karkabi, N. (2021). The Impossible Quest of Nasreen Qadri to Claim Colonial Privilege in Israel. Ethnic and Racial Studies, 44(6): 966-986.

Karkabi, N. and A. Ibraheem (2020). On Fleeing Colonial Captivity: Fugitive Arts in the Occupied Jawlan. Identities: Global Studies in Culture and Power 28(2): 1-20.

Karkabi, N. (2019). Arabic Language among Jews in Israel and the New Mizrahi-Zionism: Between active knowledge and music performance. Journal of Levantine Studies 9(2): 81-106.

Erez, O. and Karkabi, N. (2019). Sounding Arabic: Postvernacular Modes of Performing the Arabic Language in Popular Music by Israeli-Jews. Popular Music, 38(2): 298-316.

Karkabi, N. (2018). How and Why Haifa has become the Palestinian Cultural Capital in Israel. City & Community, 17(4): 1168-1188.

Karkabi, N. (2018). Electro Dabke: Performing Cosmopolitan-Nationalism and Borderless Humanity. Public Culture, 30(1): 173-196.

Karkabi, N. (2013). Staging Particular Difference: Politics of Space in the Palestinian Alternative Music Scene. Middle East Journal of Culture and Communication, 6(3): 308-328.