ד"ר ציפי עברי

DR. TSIPY IVRY

מחקרים פעילים

הריון לידה והורות אחרי אסונות מרץ 2011 ביפן: סביבות סיכון, טכנולוגיות גנומיות, אחריות אימהית

Reproduction in the aftermath of the Fukushima Disaster: Risky Environments,Genomic Technologies and Maternal Responsibilities

חוקרת ראשית: ד"ר ציפי עברי

עוזרת מחקר: ריקה טקקי, החוג ללימודי אסיה

תקציר: במרץ 2013 (שנתיים אחרי אסונות מרץ 2011) פרסם איגוד הגניקולוגיה והמיילדות ביפן הנחיות לבדיקות טרום לידתיות לאבחון מומים עובריים בהריון NIPT (NON INVASIVE PRENATAL TEST) עבור נשים הרות מעל גיל 35. הבדיקה המבוססת על אנליזה של ד.נ.א עוברי בדם האם וההנחיות מחייבות את הנשים הנבדקות ובני זוגן לקבל ייעוץ גנטי לפני הבדיקה, בעת קבלת התוצאות, ופעם נוספת במקרה שיוחלט על בירור נוסף בעקבות התוצאות. המחקר מתבונן בתצורה המקומית של ניהול אבחון טרום לידתי ביפן ובעלייתו של מקצוע הייעוץ הגנטי בתוך הקשר חברתי פוליטי שבו הנראות של מערכי הסבר גנטיים והדיון בהם בספירה הציבורית חדש יחסית.

מימון: הקרן הלאומית למדע (ISRAEL SCIENCE FOUNDATION)

--

הפוליטיקה של טכנולוגיות ההולדה החדשות בצומת שבין קהילות יהודיות שומרות מצוות ורפואת פריון בישראל

The Politics of Reproductive technologies at the Intersection Between Observant Judaism and Biomedicine

חוקרת ראשית: ד"ר ציפי עברי

עוזרת מחקר: זוהר אפרון, החוג לאנתרופולוגיה

תקציר: המחקר מתבונן על ניהול רפואי של טיפולי פוריות , הריון ולידה בתיווך רבנים בישראל משלוש פרספקטיבות: זו של רבנים יודעי הלכה ורפואה, פציינטיות ופציינטים המשתייכים לקשת רחבה של קהילות דתיות וחרדיות , ורופאי/ות פוריות הריון ולידה. מתוך היחסים המורכבים במשולש רבנים - רופאים/ות - ופציינטיות/ות נוצרת תצורה מקומית שאני קוראת לה "רפואה כשירה". במסגרתה רבנים יודעי רפואה מציעים תמיכה הלכתית ומוסרית בפציינטים/יות המוצאים עצמם אל מול החלטות טיפוליות-מוסריות מורכבות וכבדות משקל. בה בעת ,מאתגרת הרפואה הכשרה את הסמכויות הרפואיות ומייצרת אזורי קונפליקט בין רופאים/ות ורבנים עם השלכות שונות על הטיפול שפציינטיות/ים מקבלות/ים.

מימון: הקרן הלאומית למדע (ISRAEL SCIENCE FOUNDATION)

--

הלוקליזציה של "התאמה והנגשה תרבותית של שירותי בריאות בישראל

חוקרת ראשית: ד"ר ציפי עברי

עוזר מחקר: גבי ויינרוט, החוג לאנתרופולוגיה

תקציר: המחקר מבקש להתחקות אחר תהליך ההתפתחות של פרויקטים להתאמה והנגשה תרבותית של שירותי בריאות בישראל. אנו מעוניינים להבין כיצד התעצבה ואולי אף השתנתה החתירה להתאמה והנגשה תרבותית של שירותי בריאות מן השלב שבו קידמו אותה אנשי בריאות משוגעים לדבר ועמותות ללא מטרות רווח, עבור בהטמעתם של חלק מן הרעיונות והפרקטיקות של הנגשה והתאמה תרבותית הנהוגות בעולם בחוזר מנכ"ל משרד הבריאות בפברואר 2011 , ועד לעיצובם של פרויקטים עכשוויים לקידום כשירות תרבותית הפועלים אל מול הדרישה הפורמלית של משרד הבריאות.

פרסומים אחרונים

Ivry, Tsipy & Teman, Elly. (2018) Pregnant metaphors and surrogate meanings: Bringing the ethnography of pregnancy and surrogacy into conversation in Israel and beyond. Medical Anthropology Quarterly, 1-16.

Forthcoming: Elly, Teman and Ivry Tsipy (2018). Pregnancy and Piety: the Situated Ethics of Prenatal Diagnostic Technologies for Ultra-Orthodox Jewish Women. In Oxford Handbook of Religious Perspectives on Reproductive Ethics.

Teman, Elly, Tsipy Ivry, & Heela Goren (2016). Obligatory Effort [Hishtadlut] as an Explanatory Model: A Critique of Reproductive Choice and Control. Culture, Medicine, and Psychiatry.

Ivry, Tsipy. (2015) The Predicaments of Koshering Prenatal Diagnosis and the Rise of a New Rabbinic Leadership. Ethnologie française, 45(2), 281-292.

Ivry, Tsipy. (2015) The Pregnancy Manifesto: Notes on How to Extract Reproduction from the Petri-Dish. Medical anthropology, 34, 1-16.