פרופ' עמליה סער

PROF. AMALIA SA'AR

מחקרים פעילים

משפחות פלסטיניות טראנס-לאומיות

חוקרים ראשיים: פרופ' עמליה סער, פרופ' תומס מאלש (אוניברסיטת המבורג), ופרופ' סאמי עדואן (אוניברסיטת חברון Peace Research Institute in the Middle East בבית לחם

מימון: קרן מחקר DFG, שנים 2018-2021

--

נשים אולטרה דתיות וקריירה

חוקרות: פרופ' עמליה סער, פרופ' מיכל פרנקל, ד"ר אבתסאם ברכאת, ונור פלאח

מימון: קרן מחקר של משרד המדע והטכונולוגיה (MOST), שנים 2019-2021

--

נשות קריירה פלסטיניות

חוקרת ראשית: פרופ' עמליה סער

דוקטורנטית: הואזן יונס

מימון: קרן מחקר של משרד המדע והטכנולוגיה (MOST), שנים 2015-2018

--

מגדר, בטחון, ואתיקה במלחמה אסימטרית

חוקרות ראשיות: פרופ' עמליה סער בשיתוף עם ד"ר עליזה לוין וד"ר שרי אהרוני מאוניברסיטת חיפה

עוזרי/ות מחקר: שיהאב אדריס, החוג לאנתרופולוגיה; זוהר אפרון, החוג לאנתרופולוגיה; הגר סעד-שלום, התכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת תל אביב

מימון: הקרן הלאומית למדע (ISRAEL SCIENCE FOUNDATION) שנים 2015-2018

פרסומים אחרונים

סער עמליה והואזן יונס. גיוון: נשים פלסטיניות בישראל בעיסוקים יוקרתיים. הוצאת האוניברסיטה הפתוחה (עומד להתפרסם)

Aharoni, Sarai B., Alisa Lewin and Amalia Sa’ar (now online) “Gender/nationality intersections in attitudes towards gun carry among Israeli citizensSociological Perspectives.

Sa'ar, Amalia, Sarai Aharoni, and Alisa Lewin (2021). Emotionalizing National Security, Depoliticizing the Israeli-Palestinian Conflict. Emotions and Society

שמחאי, דלית ועמליה סער (2020) "סובייקטיביות נשית מחויכת: תפיסת הנשיות של צעירות ישראליות בעידן הניאו-ליברלי" מגמות. נה (2): 121-141.

סער, עמליה. 2020. "תרבותיזם: דילמות של רגישות תרבותית ביחסי רוב-מיעוט" מעשי משפט י"א: 119-140.

Sa'ar, Amalia. (2019). Women under and against the occupation: Feminist perspectives. Journal of Middle East Women's Studies. 15 (3): 377-382.

ברוקר גיא, ועמליה סער (2019) "בעקבות הגבריות האבודה: תיירי מין ישראלים בתאילנד" סוציולוגיה ישראלית 20 (1): 50-73