קורסים תשע"ט

תואר ראשון: מקבץ אנתרופולוגיה בחוג ללימודים רב תחומיים

סמסטר א'

204.2111 מבוא לאנתרופולוגיה

מרצה: פרופ' עמליה סער

מועד: מתוקשב

רמה: 1-2

נקודות זכות: 4

פירוט: הקורס יפרוש בפני הסטודנטיות והסטודנטים מושגי יסוד באנתרופולוגיה תרבותית. באמצעות דוגמאות אתנוגרפיות מתוך מגוון רחב של תרבויות נתוודע ל"מבט האנתרופולוגי", ונשאף לסגל זווית הסתכלות קצת שונה על העולם ולקבל תובנות על האדם כיצור שמחפש/ת משמעות.

--

219.3001 תרבות, מדע ומאגיה

מרצה: ד"ר ציפי עברי

מועד: מתוקשב

רמה: 1-2

נקודות זכות: 4

פירוט: האם מדע ומגיה הם שני תחומי דעת ופעולה נפרדים ואף מנוגדים? אולי הם צומחים אחד מתוך השני, או אפילו מקיימים יחסי גומלין? מה הופך צורת דעת מסוימת למדע? ומהי מגיה? האם הם מקבילים לניגודים בין רציונאליות ואי רציונאליות, מודרניות ומסורתיות? מה הקשר בין החלוקות בין מדע ומגיה לבין חלוקות מגדריות? מה תפקידה של התרבות החברה והפוליטיקה המקומית בהבנה של פעילויות ורעיונות מסוימים כשייכים לזירת הכישוף ואחרים כשייכים לזירת הרפואה המדעית? האם הידע המדעי הוא מעל התרבות? או מעל הפוליטיקה? ומהו מקומה של הטכנולוגיה, ובמיוחד ביוטכנולוגיות רפואיות, ביצירת האסוציאציה בין השיגים טכנולוגיים, קסמים וניסים. בקורס נדון בשאלות אלו מתוך נקודת מבט אנתרופולוגית המדגישה התבוננות בזירות חברתיות ותרבותיות ספציפיות בתוך הקשר השוואתי גלובלי. תוך כך נתוודע לחלק מן הגישות התיאורטיות המרכזיות באנתרופולוגיה חברתית-תרבותית, כפי שהתפתחו במהלך מאה השנים האחרונות.

--

אנתרופולוגיה של הרפואה

מרצה: ד"ר ציפי עברי

מועד: יום שלישי 19:45-16:15

רמה: 3

נקודות זכות: 5

פירוט: האנתרופולוגיה של הרפואה היא תחום דעת שהתפתח בתחילת המאה העשרים ובחן בריאות חולי וריפוי בחברות "מסורתיות". במחצית השנייה של המאה העשרים עם "חזרת האנתרופולוגיה הביתה" הופנה המבט המחקרי אל הרפואה המודרנית, תוך יצירת דיאלוג פורה עם אנתרופולוגים/יות החוקרות עשיית מדע וטכנולוגיה. מטרת הסמינר היא להציג את הגישות התיאורטיות המרכזיות באנתרופולוגיה של הרפואה ובאנתרופולוגיה של מדע וטכנולוגיה ולבחון את המושגים האנליטיים המרכזיים תוך ניתוח סוגיות עכשוויות של בריאות וחולי בהקשרים חברתיים ותרבותיים מגוונים, כפי שהן מופיעות בתוך המפגשים בין תרבות , דת ופוליטיקה.

--

תרבות פופולרית בעולם הערבי

מרצה: ד"ר נדים כרכבי

מועד: יום שלישי 11:45-8:30

רמה: 3

נקודות זכות: 5

פירוט: תרבות פופולארית משחקת תפקיד חשוב בהתעצבות תהליכים חברתיים ופוליטיים, במיוחד עם השימוש הגדל במדיה חברתית וערוצי תקשורת דיגיטאליים המשמשים במה לביטוי אישי וזירה למאבקי כוח, מחאה ודיכוי. לאורך המאה ה-20 העולם הערבי עבר תמורות חשובות שהתבטאו בדה-קולוניזציה, הופעת זהויות לאומיות וליברליזציה כלכלית שהשתקפו בתרבות הפופולארית. בשנים האחרונות, סוגיות אלה עולות במקביל לחוסר היציבות הפוליטית ומלוות בדיאלוג פנימי על אופייה והתחדשותה של התרבות הערבית. במסגרת הקורס נבחן את מקומה של התרבות הפופולארית בעולם הערבי דרך סוגיות הקשורות לאתניות ולאומיות; אותנטיות, ניכוס ואוקולטורציה; אסלאם ואדיקות דתית; נשים ומגדר; להט"ב ומיניות; אינטרנט - (אי)מוביליות ומציאות מדומה; תרבות פופולארית פלסטינית; תרבות נגד; הפזורה הערבית והאיסלאמית; הצגת התרבות הערבית המערב; הפוליטיקה של מרחבי היומיום. נתמודד עם סוגיות אלה על ידי קריאת טקסטים תיאורטיים רלוונטיים ובעזרת ניתוח דוגמאות של ביטויים אומנותיים, חברתיים ופוליטיים.

--

אנתרופולוגיה פמיניסטית

מרצה: פרופ' עמליה סער

מועד: יום רביעי 15:45-12:15

רמה: 3

נקודות זכות: 5

תנאי: ההרשמה לתלמידים מחוץ לחוג לאנתרופולוגיה מותנית באישור המרצה

תקציר: הקורס יוקדש להתפתחות תחום הידע של אנתרופולוגיה פמיניסטית. נתמקד בסוגיות המרכזיות המעסיקות את התחום, תוך מעקב אחר האסכולות השונות והקשר שלהן למגמות תיאורטיות רחבות יותר באנתרופולוגיה, במדעי החברה ובפמיניזם. הקורס יינתן בסגנון של סדנה, יושם דגש על קריאה שוטפת של המאמרים והשתתפות בדיוני הכיתה.

--

אנתרופולוגיה של ההולדה

מרצה: ד"ר ציפי עברי

מועד: יום רביעי, 19:45-16:15

רמה: 3

נקודות זכות: 5

פירוט: קורס זה בוחן תרבויות הולדה מקומיות בתוך ההקשרים החברתיים-מדיניים והדתיים שלהן, ובמסגרת השיח והפרקטיקות של רפואת פריון. דגש מיוחד יושם על בחינת ההיקף הרחב של טכנולוגיות מסייעות פריון, המעוררות דיונים ציבוריים סוערים מסביב לעולם, ועל השפעת הדיונים הציבוריים הללו על האופן שבו אנשים חווים ותופשים את מאמצי הפריון שלהם ואת בריאות מערכות הרבייה שלהם. נעסוק בנושאים שנוגעים לאמצעי מניעה, תכנון ילודה וסוגיית ההפלות. נבחן טכנולוגיות מסייעות-פריון כגון טיפולי IVF, ICSI , פונדקאות ועוד. כמו כן ניגע בטכנולוגיות לאבחון טרום-לידתי כמו אולטרא-סאונד גניקולוגי, אנליזה של חלבון עוברי בדם האם ובדיקת מי שפיר. לבסוף, נעסוק בדיונים המקצועיים והציבוריים לגבי דרכי לידה שונות. לאורך הקורס הדיונים ילוו בדוגמאות מסביבות סוציו-תרבותיות מגוונות כגון יפן, ישראל, וייטנאם, מערב אירופה וצפון ודרום אמריקה.

סמסטר ב'

212.3171 סוגיות באנתרופולוגיה של החברה הפלסטינית

מרצה: ד"ר נדים כרכבי

מועד: יום שלישי 11:45-8:30

רמה: 3

נקודות זכות: 5

פירוט: הקורס מתמקד במחקר האנתרופולוגי על החברה הפלסטינית דרך הכתיבה האתנוגרפית. נדון באוכלוסיות פלסטיניות הן במולדתה (בתוך ישראל, בגדה המערבית, רצועת עזה) והן בפזורה (החיה ברחבי העולם הערבי, ומעבר לו). הקורס יציע מבט היסטורי הן בהתפתחות הכתיבה האנתנוגרפית והן בתהליכים שהתרחשו בחברה הפלסטינית. יחד עם זאת, הדגש בקורס יהיה בעיקר על המחקר העכשווי, תוך כדי קריאה ביקרותית בטקסטים שנכתבו על פלסטינים או על ידם. הנושאים העיקרים בהם יעסוק הקורס מחולקים בין קבוצות חברתיות-תרבותיות לבין נושאים מרכזיים בחקר החברה הפלסטינית. נשאל על הפוליטיקה של ייצוג החברה הפלסטינית במחקר אנתרופולוגי, על תחומים שנחקרו ואחרים שלא זכו לצומת לב מספקת, וכן על ההתכתבות של המחקר האנתרופולוגי על הפלסטינים עם סוגיות תיאורטיות ותחומי מחקר רחבים יותר באנתרופולגיה.

--

הבניית העצמי הטיפולי בעידן הפוסט-מודרני

מרצה: ד"ר קרול קדרון

מועד: יום שלישי, 19:45-16:15

רמה: 3

נקודות זכות: 5

פירוט: הפרויקט של העצמי (PROJECT OF THE SELF) הפוסט-מודרני הינו חוויה מורכבת ומאתגרת. בקורס נסקור את הספרות העוסקת בשיחים, פרקטיקות, ובעולמות המשמעות תלויי-התרבות השונים והמשתנים של העצמי. בנוסף, נדון במושגים מרכזיים כגון: העצמי, הבנייה תרבותית, עבודת-זהות, והספרה הפרטית/ציבורית על מנת לשקף את החוויה הסובייקטיבית היותר נזילה ורב-גונית של העצמי הפוסט מודרני. במסגרת הקורס ננתח גם אתנוגרפיות של פרויקטים של העצמי וזהות פרטית וקהילתית במגוון אתרי הבנייה טיפוליים, לאומיים, דתיים, דיגיטליים ו-New Age ברצף שבין הספרה הפרטית-ביתית, לספרה האזרחית ועד הספרה הציבורית. נעקוב אחר החלחול של תיאוריות פסיכולוגיות (טיפוליות) ופרקטיקות טיפוליות לחיי היום יום מעבר לאתרים טיפוליים ובנייתו של עצמי טיפולי חדש.

סמסטר קיץ

מבוא לאנתרופולוגיה פסיכולוגית (מתוקשב)

מרצה: ד"ר קרול קדרון

מועד: מתוקשב

רמה: 3

נקודות זכות: 4

פירוט: קורס זה מבקש לעסוק ביחסים שבין פסיכולוגיה ואנתרופולוגיה. כמבוא לתת-תחום של האנתרופולוגיה הפסיכולוגית נבחן את הקשר בין תופעות אישיות וסוציו-תרבותיות. אנו נסקור את הפרדיגמה הראשונה בתחום: אישיות ותרבות. במסגרת הקורס ייבחנו מחקרים אתנוגרפיים המציגים ניתוח והשוואה של האופן שבו תרבויות שונות מבנות אישיות וסובייקטיביות, התפתחות הילד, רגשות, תודעה אלטרנטיבית (כגון חלימה), מוות, מיניות, שפה ואף תפישות של חולי ובריאות. בירור מעמיק ובקורתי של דמיון ושוני בין-תרבותיים בחוויות הללו יאפשר דיון סביב שאלות העומדות על הפרק בלב העשייה האנתרופולוגית כגון תקפות של הגישה האוניברסאלית מול הגישה הרלטביסטית והשפעתן הפוליטית והערכית של פרדיגמות פסיכולוגיות על חיי היום-יום בתרבויות שונות. לבסוף נדון בתרומתו של אנתרופולוגיה פסיכולוגית לאנתרופולוגיה ציבורית.