החוג לאנתרופולוגיה

מקומות אחרונים לשנת הלימודים תשפ"א

שיטת המחקר האנתרופולוגית, התצפית המשתתפת, היא ייחודית משום שהיא מאפשרת להקיף רמות שונות של ידע במחקר יחיד: הידע הגלוי, הרשמי, המנוסח במלים; הידע הסמיוטי החומק ממלים ומתקיים בגוף, במבט, במגע; הידע הפרקטי המגולם בהתנהגות שלא תמיד תואמת את מה שאנשים אומרים או חושבים שהם עושים; והידע ההיסטורי העמוק המגולם בסמלים, בטקסטים הקדושים, או בפריטים החומריים של התרבות.

אנתרופולוגיה יוצאת מהנחה שכדי להתקיים בעולם, האדם חייב לתת לדברים משמעות. היא חוקרת כיצד המשמעות נוצרת ומשתנה דרך התבוננות בקשת רחבה מאוד של תופעות: אוכל, מיניות, פוליטיקה, דת, רפואה, אמנות, תפיסות של עצמי, רגשות, כלכלה, זהויות, בתים, צריכה, אלימות ועוד.

בצד היותה דיסציפלינה אקדמית, אנתרופולוגיה היא קודם כול דרך התבוננות בעולם. היא מציידת את מי שלומדים אותה בעין בוחנת שמאפשרת לראות את המציאות קצת אחרת ולהבחין בממדים הסמויים מן העין הרגילה. היכולת לראות את "הקופסה" ולא רק את מה שבתוכה היא נכס אישי ומקצועי שרלוונטי למגוון רחב של תחומי עיסוק.

תכניות הלימוד בחוג

תכנית לימודים המתמקדת בסוגיות של הנגשה וכשירות תרבותית במגוון רחב של מערכות רווחה, בריאות ובריאות הנפש. התכנית מיועדת לאנשי ונשות מקצוע במערכות הללו, שמעוניינים/ות להטמיע גישה רגישת-תרבות במקומות עבודתם, וכן למי שמעוניינים/ות להרחיב את המבט ההשוואתי הבין-תרבותי על סוגיות של בריאות, חולי, רווחה ומיטביות.

תכנית לימודים המעניקה נקודת מבט רב-תרבותית על המציאות החברתית, דרך הכשרה עיונית מגוונת והתנסות מעשית בשיטות מחקר איכותניות. הלימודים בחוג מציעים מסע אינטלקטואלי בעקבות מחקר אקדמי חדשני וביקורתי, ומרחב לחשיבה מקורית ויצירתית, ומעניקים טעימה ממגוון התמחויות אנתרופולוגיות: זכויות אדם והתערבות הומניטרית, החיים בעיר, זיכרון קולקטיבי, תרבות פופולרית, רפואה והולדה ועוד.

טעימות מחקר סגל החוג

ד"ר ציפי עברי-

The Ethics of Governing Environmental and Reproductive Risk in Contemporary Japan

ד"ר קרול קדרון-

שיח הטראומה

פרופ' עמליה סער-

החברה הפלסטינית בישראל בראי המחקר

פרופ' אמריטוס נורית ביר דוד-

עבודת שדה בקרב בני שבט הניאקה בדרום הודו

ברכות ופרסומים חדשים

ברכות חמות לד"ר קרול קדרון על פרסום מאמרה בנושא:

מאמר חדש לפרופ' נורית בירד דוד על האתגר שבשימוש בדיאגרמות ותרשימים בכתיבה בין תרבותיתברכות לאלונה לוסקי על השתתפותה בוועידת השלום הבינלאומית של האו"ם בתאילנד